Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 "Соціальна робота"