Академічна мобільність в Остравському університеті (Чеська Республіка) викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Із 30.10.2023 р. по 24.11.2023 р. НПП кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Університету Грінченка Олена Денисюк, Тетяна Лях і Тетяна Спіріна беруть участь  у програмі академічної мобільності на тему: «Розбудова потенціалу закладів вищої освіти України та Молдови у 2023 році» для викладачів ЗВО в рамках проєкту «UNI-Paths: Інновації в освіті для України» (Міністерство закордонних справ Чеської Республіки, Остравський університет, Чеська Республіка, м. Острава).

Академ мобільність Острава 1
 
Остравський університет, де проходить стажування, є державним дослідницьким університетом, який навчає майже 9000 студентів на шести факультетах, з-поміж яких факультет соціальних досліджень, із яким кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка з 2017 року розвиває плідну співпрацю, реалізуючи програму Erasmus Credit Mobility для викладачів і здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота, публікуючи наукові дослідження науково-педагогічних працівників і аспірантів у їхньому журналі «Sociální práce/Sociálna práce/Czech and Slovak Social work» з індексацією у наукометричній базі Scopus, розробляючи та реалізуючи спільну науково-дослідницьку та проєктну діяльність. Остравський університет має найвищий рівень акредитації в Чеській Республіці.
 
Попереду наших колег чекає робота над виконанням низки завдань:
• аналіз досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників на освітніх програмах «Охорона здоров'я та соціальна допомога» (бакалаврат, 3 роки навчання) і «Медико-соціальна допомога та реабілітація» (магістратура, 2 роки навчання) департаменту охорони здоров’я та соціальних досліджень факультету соціальних наук Остравського університету;
• вивчення досвіду соціальної роботи з різними цільовими групами отримувачів соціальних послуг у закладах охорони здоров’я м. Острави та підвищення мовної компетентності;
• розроблення робочої програми навчальної дисципліни (вибіркової) «Соціальна робота в закладах (або галузі) охорони здоров’я» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота;
• розроблення на платформі Moodle Університету Грінченка ЕНК «Соціальна робота в закладах (або галузі) охорони здоров’я» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота;
• підготовка наукової статті до фахового видання про вивчений досвід соціальної роботи в закладах охорони здоров’я; 
• відвідування семінарів, навчальних екскурсій до соціальних служб та НУО соціальної сфери у межах програми візиту, пропонованих організаторами;
• підбір та придбання (за кошти проєкту) навчальної літератури з актуальних проблем соціальної роботи та організації соціальної роботи у галузі охорони здоров’я;
• розроблення бачення подальшої участі викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи у наступному етапі проєкту «UNI-Paths: Інновації в освіті для України», що передбачається реалізувати у 2024 році;
• обговорення перспектив порівняльних досліджень у межах наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи «Соціалізація вразливих груп населення в контексті розвитку територіальних громад в Україні» та висвітлення їх у журналі «Sociální práce/Sociálna práce/Czech and Slovak Social work» з подальшою індексацією у наукометричній базі Scopus.
 
БАЖАЄМО НАШИМ КОЛЕЖАНКАМ УСПІХУ Й ПЛІДНОЇ РОБОТИ! ЧЕКАЄМО НА ВАС ІЗ НОВИМИ ІДЕЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВАМИ НОВИХ КОЛАБОРАЦІЙ!