Візитівка

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

 

           Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

«Перший бакалаврський рівень» ― Психологія (освітні програми – Психологія бізнесу та управління, Практична психологія, Консультаційна психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Соціальна адвокація); Спеціальна освіта (логопедія).

"Другий магістерський рівень" - Психологія (освітні програми – Екстремальна та кризова психологія, Практична психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Моніторинг та оцінка соціальних програм); Спеціальна освіта (освітні програми – Логопедія, Втручання при аутизмі, Стратегії та практики інклюзивного навчання).

            У структурі функціонують 4 кафедри:

соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Лях Т.Л.);

психології особистості та соціальних практик (завідувач: доктор психологічних наук, професорСєргєєнкова О.П.);

практичної психології (завідувач: доктор психологічних наук, Литвиненко О.О.);

спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач: доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук О.В.).

                Викладають 12 докторів наук, професорів та  48 кандидатів наук, доцентів.

         Серед них відомі науковці у царині соціальної педагогіки (доктори педагогічних наук, професори Вайнола Р.Х., Петрочко Ж.В., Карпенко О.Г.), психології (доктори психологічних наук, професори Сергєєнкова О.П., Лозова О.М.,  доктори психологічних наук Литвиненко О.О., Столярчук О.А., Каліщук С.М.), спеціальної освіти (доктор психологічних наук, професор Скрипник Т.В., доктори педагогічних наук Мартинчук О.В.).

               Має потужну навчально-матеріальну базу: навчально-методичний кабінет кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, у якому понад п'ять тисяч публікацій з питань психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи, спеціальної освіти;  понад 400 електронних носіїв з відеоматеріалами; обладнані SMART дошками аудиторії, сучасні комп’ютерні класи, безкоштовний Wi-Fi, що дозволяє викладачам впроваджувати інноваційні форми навчання: лекції з мультимедійними презентаціями, відео заняття, тренінги, майстер-класи тощо.

               Функціонують центри практичної підготовки: Тренінговий центр, Арт-майстерня, Консультаційний центр для студентів усіх спеціальностей, Центр "Логотренажер" та Центр інклюзивної освіти, для студентів спеціальності Спеціальна освіта (логопедія). На Факультеті постійно надаються консультації в ресурсному центрі підтримки студентів з інвалідністю та соціально-психологічній службі.

         Постійно проводяться зустрічі та лекції з відомими українськими та закордонними вченими, практиками соціальної сфери, практикуючими психологами консультантами, представниками громадських організацій.