Гостьова лекція Людмили Пони на тему: «Міждисциплінарна взаємодія у соціальній роботі» (10.02.2023)

10 лютого 2023 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання, для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, випускників освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти відбулась гостьова лекція на тему «Міждисциплінарна взаємодія у соціальній роботі» від Людмили ПОНИ, начальника відділу методичного забезпечення соціальної роботи та підвищення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг Черкаського обласного центру соціальних служб, залученого тренера Міжнародної Благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині», експерта з організації соціальної роботи в громаді в програмі U-LEAD з Європою.

Міждисциплінарна взаємодія 1

Модератором зустрічі виступила Тетяна СПІРІНА, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук. Під час зустрічі Людмила ПОНА наголосила на особливостях створення міждисциплінарних команд та наголосила, що ефективність допомоги дитині та її сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежить від комплексності та інтегрованості зусиль різних державних і неурядових організацій, які володіють різноманітними ресурсами.

Міждисциплінарна взаємодія 2

Міждисциплінарна взаємодія 3

Відповідно провідним аспектом діяльності соціального працівника є налагодження конструктивної міжвідомчої і міждисциплінарної взаємодії у громаді.

Також було виділено наступні загальні ознаки міждисциплінарної взаємодії: співпраця, колективна робота команди фахівців різних областей; взаємодія, комунікація; колегіальне вироблення спільних підходів, рівноправне врахування думок всіх фахівців; інтерактивний процес, що припускає участь отримувачів соціальних послуг, сувора орієнтація на індивідуальні потреби отримувачів соціальних послуг.

Міждисциплінарна взаємодія 4