Матеріали засідань кафедри

Протокол № 1

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 вересня 2022 року

Засідання кафедри

Дата: 19.09.2022 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про фахове стажування Ткачишиної О.Р. (кафедра психології особистості та соціальних практик) та Винар В.І. (Фаховий коледж).
 • Про керівництво, тематику, графіки підготовки випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем.
 • Про зміст, напрями, учасників, менторів роботи гуртка кафедри «Я психолог. Психологічні студії».
 • Про питання профорієнтації за результатами вступної кампанії бакалаврів.
 • Різне.

Протокол

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик № 9

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 серпня 2022 року

Аудиторія 301

 

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

ЗАПРОШЕНІ: Клішевич Н.А. - доцент, кандидат педагогічних наук, директор Інституту людини.

Порядок денний

1.Оновлення, перегляд змісту програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2.Оновлення, перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та   “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.Оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм для здобувачів за спеціальністю 053 Психологія (для першого рівня вищої освіти), для здобувачів освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія та перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти.

4. Обговорення “Рейтингу прозорості” та презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

5.Різне.

 

СЛУХАЛИ

 • Кутішенко В.П. з інформацією про перегляд змісту програм навчальної (ознайомчої), виробничої, виробничої за спеціалізацією та виробничої (консультативної), виробничої (асистентської) практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Реву О.М. з повідомленням про оновлення та перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.1. Гаранта освітньої програми Поліщука В.М. з повідомленням про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін та оновлення їх змісту  у межах освітньої програми 053.00.03 Психологія бізнесу та управління для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти  у зв’язку з ситуацією воєнного стану в Україні. 

3.2. Гаранта освітньої програми Столярчук О.А.з інформацією про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня підготовки у зв'язку з відкриттям заочної форми навчання та оновленням змісту навчальних дисциплін з урахуванням ситуації воєнного стану в Україні.

3.3  Столярчук О.А. з інформацією про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти у зв’язку з реаліями військового часу..

4. Сергєєнкову О.П., яка оприлюднила результати вступної кампанії  в аспірантуру за спеціальністю 053 “Психологія” 2022 р., із зазначенням контингенту вступників та отриманих ними балів.

 Сергєєнкову О.П., яка запропонувала до обговорення “Рейтинг прозорості” професорсько-викладацького складу та наукові здобутки викладачів кафедри, представлені у наукових спільнотах. Запропоновано більш активне просування та висвітлення результатів досліджень викладачів кафедри у спеціалізованих виданнях із психології в Україні та в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

 

УХВАЛИЛИ

 • Оновити та переглянути зміст програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Затвердити робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія ”, “Фізичне виховання” як такі, зміст яких відповідає вказаним фаховим компетентостям.

3. Затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін за спеціальністю 053 Психологія для здобувачів  першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти;

затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання;

зобов'язати викладачів освітньої програми оновити зміст навчальних дисциплін та контент відповідних ЕНК; 

затвердити зміст робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти

.4. Активізувати публікаційну активність з метою підвищення позицій викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик в “Рейтингу прозорості” та знаходити нові можливості презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

 

  Головуюча на засіданні                 Оксана СЕРГЄЄНКОВА

     Секретар                                       Інна  ВЛАСЕНКО

 

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 3 серпня 2022 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

 

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

Порядок денний

 • Про оновлення робочих навчальних програм дисциплін для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Про перегляд змісту навчальних курсів для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу.
 • Про перегляд змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Про оновлення змісту робочих програмах навчальних дисциплін відповідно до Професійних стандартів.
 • Про розгляд змін до ОНП “Психологія” для здобувачів третього рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Поліщук В.М., професор, доктор психологічних наук, з інформацією про оновлення робочих навчальних програм дисциплін, які викладають викладачі кафедри психології особистості та соціальних практик. Поліщук В.М. рекомендував оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін та переглянути основні та додаткові джерела, подані до навчальних програм з огляду на їх актуальність.

УХВАЛИЛИ:

оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри та переглянути основні й додаткові джерела, подані до навчальних програм, з огляду на їх актуальність.

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка доповіла про необхідність перегляду та наскрізного моніторингу змісту навчальних курсів  для здобувачів першого та другого (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, у зв’язку з повномасштабними військовими діями в Україні.

 

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст навчальних курсів, які читаються для здобувачів першого, та другого  (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, внести у навчальні програми корективи до тем, що стосуються переживання кризових та екстремальних подій, психологічного впливу на особистість, надання психологічної допомоги особистості тощо.

ВИСТУПИЛИ:

Кутішенко В.П., кандидат психологічних наук, доцент, яка доповіла про необхідність перегляду змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського)  рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст та оновити програми ознайомчої, навчальної, виробничої, виробничої зі спеціалізації, асистентської практик для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

 

ВИСТУПИЛИ:

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про необхідність оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів  для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка інформувала про зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, яка вказала на актуальність запропонованих змін до вказаної ОНП. Столярчук О.А. підкреслила, що у ході підготовки згаданої ОНП було враховано рекомендації експертної групи та галузевої експертної ради під час акредитації у 2020-2021 рр.

Каліщук С.М., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про внесені зміни до освітньо-наукової програми, які стосуються уточнення переліку програмних компетентностей випускника та результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

Головуюча на засіданні                                     О.П. Сергєєнкова

Секретар                                                            І.А. Власенко

Протокол №7

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 червня 2022 року

Дата: 20.06. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2021/2022 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Сергєнкова О.П., Васильєв О.О. «Психологія бізнесу та підприємництва» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» ; Рева О.М. «Психофізіологія людини з основами генетики» для студентів І курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління», 053.00.02 «Практична психологія», 053.00.04 Консультаційна психологія», Рева О.М. «Психологія» для студентів ІІІ курсу ОП 111.00.01 «Математика»)
 • Затвердження проміжного звіту з наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Різне.

Протокол №6

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 2 червня 2022 року

Дата: 02.06. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

 • Підготовка викладачів кафедри до вступної кампанії 2022 р. в бакалаврат та магістратуру, аспірантуру.
 • Підготовка профорієнтаційних заходів викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини.
 • Оформлення звітної документації професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик - журналів, залікових книжок, відомостей.
 • Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик - проведення досліджень, публікація статей у фахових виданнях.
 • Активізація магістерських досліджень, що проводяться під керівництвом викладачів кафедри.
 • Різне.

Сторінка 1 із 13