Матеріали засідань кафедри

Протокол № 1

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

від 18 січня 2024 року

Засідання кафедри

Дата: 18.01.2024 р.

Час проведення: 10.00

Порядок денний

 • Про проведення профорієнтаційної роботи у 2024 р.
 • Про іспит з техніки безпеки.
 • Про оновлення освітніх програм кафедри.
 • Про зміну гаранта освітньої програми «Психологія бізнесу та управління», 053 «Психологія».
 • Про визначення кандидатури гаранта нової освітньої програми «Сімейна психологія», 053 «Психологія».
 • Про затвердження робочої програми навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для аспірантів.
 • Різне.

Протокол № 2

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

від 19 лютого 2024 року

Засідання кафедри

Дата: 19.02.2024 р.

Час проведення: 10.00

Порядок денний

 • Про академічну доброчесність.
 • Обговорення оновлення освітніх програм кафедри.
 • Про порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію.
 • Про публікаційну активність викладачів кафедри.
 • Різне.

 

Протокол № 3

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

від 18 березня 2024 року

Засідання кафедри

Дата: 18.03.2024 р.

Час проведення: 13.00

Порядок денний

 • Затвердження освітньо-професійної програми 053.00.06 «Сімейна психологія» спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня освіти.
 • Затвердження нової редакції освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня освіти.
 • Обговорення кандидатур щодо вступу в аспірантуру на бюджетні місця на 2024 рік на спеціальність 053 Психологія.
 • Затвердження анотацій випускових кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 • Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання.
 • Про затвердження програм комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 035 Філологія, освітніх програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (іспанська)», «Мова і література (італійська)», «Мова і література (французька)», «Мова і література (німецька)» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
 • Про затвердження програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики для спеціальності 111 Математика, освітньої програми «Математика» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
 • Про затвердження програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання інформатики для спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньої програми «Інформатика» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
 • Різне.

 

Протокол № 4

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

від 15 квітня 2024 року

Засідання кафедри

Дата: 15.04.2024 р.

Час проведення: 13.00

Порядок денний

 • Звіт Столярчук О.А. про науково-педагогічну діяльність в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка на посаді доцента та професора кафедри психології особистості та соціальних практик за період з 01.09.2020 р. по 1.04.2024 р.
 • Про рекомендацію Столярчук О.А., доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора.
 • Про результати експертизи ЕНК «Психологія» для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 035 Філологія, освітньої програми 041.01 «Мова і література (англійська)» денної форми навчання (автор Коханова О.П.).
 • Про стан виконання курсових робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління».
 • Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
 • Різне.

Протокол № 5

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

від 13 травня 2024 року

Засідання кафедри

Дата: 13.05.2024 р.

Час проведення: 14.30

Порядок денний

 • Обговорення відкритих занять викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Розгляд кандидатур претендентів на посади науково-педагогічних (наукових, педагогічних) працівників, завідувача кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання.
 • Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» денної та заочної форм навчання.
 • Про перевірку бакалаврських та курсових робіт на плагіат.
 • Різне.

Протокол № 1

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 січня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 27.01.2023 р.

Час проведення: 10.00

 

Порядок денний

1. Про стан та готовність до використання ЕНК у II семестрі 2022-2023 н.р. та затвердження графіку сертифікації електронних навчальних курсів.

2. Обговорення каталогу курсів за вибором для бакалаврів кафедри психології особистості та соціальних практик на 2023 рік.

3. Про програми екзаменів з дисциплін кафедри на II семестр 2022-2023 н.р.

4. Про проведення тренінгів для викладачів Університету та участь у них науково-педагогічних працівників.

5. Різне.

 

Протокол № 2

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 лютого 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 20.02.2023 р.

Час проведення: 10.00

 

Порядок денний

1. Про подання ЕНК на сертифікацію відповідно до затвердженого графіка, обговорення результатів експертизи ЕНК викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Про результати щорічного опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».

3. Обговорення стратегії розвитку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на 2023-2027 роки.

4. Про упорядкування змісту електронних навчальних курсів відповідно до розпорядження декана Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти.

5. Про дотримання норм Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної» та контроль за його виконанням.

6. Про рейтинг викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик, рейтинг прозорості кафедр Університету відповідно до загальноуніверситетського рейтингу 2022 року.

7. Різне.

 

Протокол № 3

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 березня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 20.03.2023 р.

Час проведення: 17.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про автоматизовану перевірку студентських робіт на плагіат через спеціалізований програмний засіб  Strike Plagiarism.

2. Про подання ЕНК на сертифікацію відповідно до затвердженого графіка, обговорення результатів експертизи ЕНК викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

3. Про затвердження програми комплексного кваліфікаційного іспиту для спеціальності 035 «Філологія», освітньої програми 035.06.02 «Мова і література (японська)» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

4. Про затвердження програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», освітньої програми 017.00.01 «Фізичне виховання» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

5. Про затвердження програм навчальної практики (психолого-педагогічна) для спеціальностей 111 «Математика», освітньої програми 111.00.01 «Математика» першого (бакалаврського) освітнього рівня та 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми 122.00.01 «Інформатика» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

6. Різне.

 

Протокол № 4

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 квітня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 20.04.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про підготовку до конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» денної форми навчання.

3. Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.

4. Про результати експертизи ЕНК «Іміджелогія» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 00.03 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання (автор Цюман Т.П.).

5. Різне.

 

Протокол № 5

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 квітня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 15.05.2023 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний:

1. Розгляд кандидатур претендентів на посади науково-педагогічних (наукових, педагогічних) працівників кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання.

3. Про рекомендацію на отримання дипломів з відзнакою здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання.

4. Про подання ЕНК на сертифікацію відповідно до затвердженого графіка, обговорення результатів експертизи ЕНК викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Різне.

 

Протокол № 6

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 травня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 19.05.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Затвердження тестових завдань фахового іспиту з психології для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітніх програм 00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

2. Про результати експертиз ЕНК викладачів кафедри: «Мистецтво самопрезентації у професійній діяльності» (3 курс, 00.03 Психологія бізнесу та управління першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денна), автор – Цюман Т.П.; «Загальна психологія» (1 курс, 231.00.01 Соціальна робота, 231.00.04 Соціальна адвокація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денна), автор – Сорокіна О.А.

3. Різне.

 

 

Протокол № 7

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 15 червня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 15.06.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Публічна презентація наукових результатів дисертації Пристай Ольги Володимирівни на тему «Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія та її обговорення.

2. Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2022/2023 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).

3. Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.

4. Про сертифікацію ЕНК викладачами кафедри відповідно до графіка сертифікації.

5. Про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін кафедри, що викладатимуться у 2023/2024 н.р. та процедуру їх затвердження.

6. Різне.

 

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 21 серпня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 21.08.2023 р.

Час проведення: 10.00

 

Порядок денний

1. Проміжні підсумки вступної кампанії 2023.

2. Розгляд та затвердження оновлених робочих програм навчальних дисциплін кафедри та програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

3. Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

4. Підсумковий (річний) звіт аспірантки першого року навчання Скорих Ю.О. (спеціальність 053 Психологія) щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2022/2023 н.р.

5. Різне.

 

Протокол № 9

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 вересня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 18.09.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про затвердження графіків підготовки курсових, випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

2. Про затвердження програми атестаційного екзамену для спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) освітнього рівня, освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

3. Про затвердження графіка сертифікації ЕНК на І семестр 2023/2024 н.р.

4. Про пролонгацію ЕНК на 2023/2024 н.р.

5. Про затвердження індивідуального плану аспіранта першого року навчання аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 053 Психологія В.І. Хоменка.

6. Різне.

 

 Протокол № 10

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 16 жовтня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 16.10.2023 р.

Час проведення: 19.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про оновлення методичних рекомендацій щодо підготовки випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2. Про зміну тем кваліфікаційних випускних робіт магістрів другого року навчання, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.

3. Про академічну доброчесність у підготовці кваліфікаційних робіт.

4. Про зміну наукового керівника аспіранта четвертого року навчання Кібальника Н. С. (спеціальність 053 Психологія; освітньо-наукова програма «Психологія»).

 

Протокол № 11

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 13 листопада 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 13.11.2023 р.

Час проведення: 18.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про затвердження переліку рекомендованих тем випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти денної та заочної форми навчання.

2. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної та заочної форми навчання.

3. Обговорення і рекомендація до друку рукопису навчального посібника «Психотехніки кризового консультування: моделі, алгоритми вправи, приклади» д. психол. н., професора кафедри психології особистості та соціальних практик Каліщук С. М.

4. Обговорення і рекомендація до друку рукопису навчального посібника «Життєві кризи особистості: психологічний путівник» д. психол. н., професора кафедри психології особистості та соціальних практик Столярчук О. А.

5. Обґрунтування теми дисертації аспіранта першого року навчання Хоменка В. І.

6. Про проходження підвищення кваліфікації викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик.

7. Різне.

 

Протокол № 12

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка

від 11 грудня 2023 року

Засідання кафедри
Дата: 11.12.2023 р.
Час проведення: 17.00
Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про результати експертизи ЕНК «Психологічні практики збереження здоровя» (3 курс, ОПП 053.00.03 Психологія бізнесу та управління, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна), автор курсу – Каліщук С.М.
2. Про моніторинг реалізації наукової теми кафедри.
3. Різне.

 

Протокол № 13

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 грудня 2023 року

Засідання кафедри
Дата: 18.12.2023 р.
Час проведення: 16.00
Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Проміжний звіт за І семестр 2023-2024 н.р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик.
2. Підведення підсумків І навчального семестру 2023-2024 н.р.
3. Звіт Каліщук С.М. про науково-педагогічну діяльність в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посаді доцента (з 09.2021 р. по 31.09.2023 р.) та професора (з 01.09.2023 р.) кафедри психології особистості та соціальних практик.
4. Про рекомендацію Каліщук С.М., доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професор.
5. Про результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» та другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
6. Про затвердження рекомендованих тем випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
7. Про зміну тем кваліфікаційних випускних робіт магістрів спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.
8. Обговорення звіту роботи кафедри за 2023-2024 н.р.
9. Різне.

 

 

Протокол №1

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 січня  2022 року

Дата: 17.01.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2021-2022 н. р.

2. Проміжний звіт за І семестр 2021-2022 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик.

3. Узгодження методологічних засад підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія.

4. Затвердження Програми фахового випробування з психології за освітнім рівнем другим (магістерським) спеціальності 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр.

5. Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології за освітнім рівнем другим (магістерським) спеціальності 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

6. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.

7. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».

8. Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.

9. Різне.

Протокол №2

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 січня  2022 року

Дата: 21.02. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Затвердження опису ОНП «Психологія» та навчального плану для здобувачів третього рівня навчання, спеціальність 053 Психологія.

2. Затвердження Програми вступу у магістратуру, спеціальність 053 Психологія.

3. Затвердження програми вступу на 2 курс першого освітнього рівня, спеціальність 053 Психологія

4. Затвердження Програми вступу та білетів до вступу у аспірантуру на 2022 н.р., спеціальність 053 Психологія.

5. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Порядок підготовки курсових робіт студентами 2 та 3 курсів, спеціальність 053 Психологія, узгодження тем, затвердження графіка підготовки робіт.

7. Підготовка заходів профорієнтації викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини 23 лютого 2022р.

8. Інформування про стан перескладання академічної заборгованості студентів.

9. Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

10 Інформування стосовно наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик: стан розробки тем викладачами відповідно до затвердженого плану.

11. Різне.

Протокол №3

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 березня 2022 року

Дата: 29.03.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Рекомендація та затвердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.

2. Обговорення та затвердження програм підсумкових екзаменів для студентів не психологічних спеціальностей.

3. Різне.

Протокол №4

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 квітня 2022 року

Дата: 18.04.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Рекомендація та затвердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Власенко І.А. «Психологічний практикум з комунікації» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»; Цюман Т.П. «Психологічне консультування та психокорекція» для студентів ІІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»).

3. Направлення на стажування професора кафедри психології особистості та соціальних практик Сергєєнкової О.П., доцента кафедри Реви О.М. в Університет Григорія Сковороди у м. Переяславі.

4. Різне.

 

Протокол №5

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 16 травня 2022 року

Дата: 16.05. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Обговорення відкритих занять доцентів кафедри психології особистості та соціальних практик О.П. Коханової, І.А. Власенко, звітування О.П. Коханової, І.А. Власенко про науково-педагогічну діяльність на посадах доцентів кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Стажування Хомич Г.О. на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.

3. Звітування аспірантки 3 року навчання Міщенко-Дрючило В.М. щодо проходження дослідницької практики. 

4. Публікаційна активність викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Різне.

 

Протокол №6

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 2 червня 2022 року

Дата: 02.06. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Підготовка викладачів кафедри до вступної кампанії 2022 р. в бакалаврат та магістратуру, аспірантуру.

2. Підготовка профорієнтаційних заходів викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини.

3. Оформлення звітної документації професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик - журналів, залікових книжок, відомостей.

4. Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик - проведення досліджень, публікація статей у фахових виданнях.

5. Активізація магістерських досліджень, що проводяться під керівництвом викладачів кафедри.

6. Різне.

 

Протокол №7

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 червня 2022 року

Дата: 20.06. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2021/2022 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Сергєнкова О.П., Васильєв О.О. «Психологія бізнесу та підприємництва» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» ; Рева О.М. «Психофізіологія людини з основами генетики» для студентів І курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління», 053.00.02 «Практична психологія», 053.00.04 Консультаційна психологія», Рева О.М. «Психологія» для студентів ІІІ курсу ОП 111.00.01 «Математика»)

3. Затвердження проміжного звіту з наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

4. Різне.

 

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 3 серпня 2022 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

Порядок денний

 • Про оновлення робочих навчальних програм дисциплін для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Про перегляд змісту навчальних курсів для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу.
 • Про перегляд змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Про оновлення змісту робочих програмах навчальних дисциплін відповідно до Професійних стандартів.
 • Про розгляд змін до ОНП “Психологія” для здобувачів третього рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Поліщук В.М., професор, доктор психологічних наук, з інформацією про оновлення робочих навчальних програм дисциплін, які викладають викладачі кафедри психології особистості та соціальних практик. Поліщук В.М. рекомендував оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін та переглянути основні та додаткові джерела, подані до навчальних програм з огляду на їх актуальність.

УХВАЛИЛИ:

оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри та переглянути основні й додаткові джерела, подані до навчальних програм, з огляду на їх актуальність.

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка доповіла про необхідність перегляду та наскрізного моніторингу змісту навчальних курсів  для здобувачів першого та другого (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, у зв’язку з повномасштабними військовими діями в Україні.

 

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст навчальних курсів, які читаються для здобувачів першого, та другого  (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, внести у навчальні програми корективи до тем, що стосуються переживання кризових та екстремальних подій, психологічного впливу на особистість, надання психологічної допомоги особистості тощо.

ВИСТУПИЛИ:

Кутішенко В.П., кандидат психологічних наук, доцент, яка доповіла про необхідність перегляду змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського)  рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст та оновити програми ознайомчої, навчальної, виробничої, виробничої зі спеціалізації, асистентської практик для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

 

ВИСТУПИЛИ:

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про необхідність оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів  для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка інформувала про зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, яка вказала на актуальність запропонованих змін до вказаної ОНП. Столярчук О.А. підкреслила, що у ході підготовки згаданої ОНП було враховано рекомендації експертної групи та галузевої експертної ради під час акредитації у 2020-2021 рр.

Каліщук С.М., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про внесені зміни до освітньо-наукової програми, які стосуються уточнення переліку програмних компетентностей випускника та результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

 

Протокол

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик № 9

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 серпня 2022 року

Аудиторія 301

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

ЗАПРОШЕНІ: Клішевич Н.А. - доцент, кандидат педагогічних наук, директор Інституту людини.

Порядок денний

1.Оновлення, перегляд змісту програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2.Оновлення, перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та   “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.Оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм для здобувачів за спеціальністю 053 Психологія (для першого рівня вищої освіти), для здобувачів освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія та перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти.

4. Обговорення “Рейтингу прозорості” та презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

5.Різне.

 

СЛУХАЛИ

 • Кутішенко В.П. з інформацією про перегляд змісту програм навчальної (ознайомчої), виробничої, виробничої за спеціалізацією та виробничої (консультативної), виробничої (асистентської) практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Реву О.М. з повідомленням про оновлення та перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.1. Гаранта освітньої програми Поліщука В.М. з повідомленням про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін та оновлення їх змісту  у межах освітньої програми 053.00.03 Психологія бізнесу та управління для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти  у зв’язку з ситуацією воєнного стану в Україні. 

3.2. Гаранта освітньої програми Столярчук О.А.з інформацією про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня підготовки у зв'язку з відкриттям заочної форми навчання та оновленням змісту навчальних дисциплін з урахуванням ситуації воєнного стану в Україні.

3.3  Столярчук О.А. з інформацією про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти у зв’язку з реаліями військового часу..

4. Сергєєнкову О.П., яка оприлюднила результати вступної кампанії  в аспірантуру за спеціальністю 053 “Психологія” 2022 р., із зазначенням контингенту вступників та отриманих ними балів.

 Сергєєнкову О.П., яка запропонувала до обговорення “Рейтинг прозорості” професорсько-викладацького складу та наукові здобутки викладачів кафедри, представлені у наукових спільнотах. Запропоновано більш активне просування та висвітлення результатів досліджень викладачів кафедри у спеціалізованих виданнях із психології в Україні та в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

 

УХВАЛИЛИ

 • Оновити та переглянути зміст програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Затвердити робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія ”, “Фізичне виховання” як такі, зміст яких відповідає вказаним фаховим компетентостям.

3. Затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін за спеціальністю 053 Психологія для здобувачів  першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти;

затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання;

зобов'язати викладачів освітньої програми оновити зміст навчальних дисциплін та контент відповідних ЕНК; 

затвердити зміст робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти

.4. Активізувати публікаційну активність з метою підвищення позицій викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик в “Рейтингу прозорості” та знаходити нові можливості презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

 

Протокол № 1

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 вересня 2022 року

Дата: 19.09.2022 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про фахове стажування Ткачишиної О.Р. (кафедра психології особистості та соціальних практик) та Винар В.І. (Фаховий коледж).

2. Про керівництво, тематику, графіки підготовки випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем.

3. Про зміст, напрями, учасників, менторів роботи гуртка кафедри «Я психолог. Психологічні студії».

4. Про питання профорієнтації за результатами вступної кампанії бакалаврів.

5. Різне.

 

Протокол № 2

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 жовтня 2022 року

Засідання кафедри

Дата: 18.10.2022 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про уточнення та затвердження тем кваліфікаційних випускних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти денної та заочної форми навчання.

2.Про результати попереднього захисту магістерських робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

3.Про затвердження програми атестаційного екзамену для спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, освітнього рівня: другого (магістерського).

4.Про результати експертизи ЕНК «Методика викладання психологічних дисциплін (5 курс, ЕКП, денна)» (Столярчук О.А.).

5.Про рейтинг цитування та оновлення інформації на різних інформаційних ресурсах.

6.Про вибір та затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

7.Різне.

 

Протокол № 3

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 листопада 2022 року

Засідання кафедри

Дата: 18.11.2022 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про рекомендацію на отримання дипломів з відзнакою здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія», денної форми навчання.

2. Про результати експертизи ЕНК «Психологія» для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 053 «Філологія» освітньої програми «Мова і література (німецька)» (Коханова О.П.).

3. Про виконання індивідуальної програми підвищення кваліфікації (стажування) викладачем циклової комісії з педагогічної освіти Винар В. І. Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі психології особистості та соціальних практик.

4. Про особливості завершення І семестру 2022/2023 н. р. 

5. Різне.

 

Протокол № 4

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 грудня 2022 року

Засідання кафедри

Дата: 19.12.2022 р.

Час проведення: 11.00

 

Порядок денний

1. Обговорення звіту роботи кафедри за 2021-2022 н.р.

2. Про моніторинг реалізації наукової теми кафедри.

3. Про планування роботи кафедри на 2023 р.

4. Проміжний звіт за І семестр 2022-2023 н.р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Про результати експертизи ЕНК «Коучинг» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 053 «Психологія бізнесу та управління» денної форми навчання (автор Вінник Н.Д.).

6. Моніторинг підготовки бакалаврських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія.

7. Підведення підсумків І навчального семестру 2022/2023 н.р.

8. Різне.

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка від 18 січня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик графіку сертифікації ЕНК на 2021  н. р.

4. Про затвердження каталогу дисциплін за вибором для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

5. Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія. 

6. Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.

7. Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.

8. Затвердження програм комплексних іспитів з психології, педагогіки та методик навчання для спеціальності 035 Філологія.

9. Різне.

 

ПРОТОКОЛ № 2

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка від 15 лютого 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Про рекомендацію кандидатур до вступу в аспірантуру за кошти місцевого бюджету (денна форма навчання).

2. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, Освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління  на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

3. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: другий (магістерський), спеціальність: 053 Психологія, Освітня програма: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

4. Направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Про проходження стажування кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології розвитку та консультування Факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка З.М. Адамської, на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення питань змішаної форми навчання студентів у зв'язку епідситуацією в Україні.

7. Методологічні засади профорієнтаційного заходу кафедри психології особистості та соціальних практик «Студії успішного абітурієнта». 

8. Результати акредитації освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

9. Різне.

 

ПРОТОКОЛ № 3
розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22 березня 2021 року
онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Внесення змін до освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
2. Затвердження змісту каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів 5 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
3. Результати анкетування випускників освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
4. Проміжний звіт про виконання навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик методичних рекомендацій до підготовки курсової роботи за ОП «Психологія бізнесу та управління».
6. Затвердження подальшого графіку роботи профорієнтаційного  хабу «Студії успішного абітурієнта» кафедри психології особистості та соціальних практик.
7. Обговорення публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
8. Методологічні основи пошуку та підготовки грантових заявок наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри.
9. Різне.

 

ПРОТОКОЛ № 4

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

 • Проміжний звіт навчально-професійних проєктів студентів 5 курсу, ОП Екстремальна та кризова психологія.
 • Про рекомендацію до сертифікації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Обговорення та рекомендація до друку посібника Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О. Психологічне здоров’я студентської молоді.
 • Уточнення та внесення коректив до організації та проведення заходів до Дня кафедри, Наукової цукерні.
 • Обговорення участі професорсько-викладацького складу кафедри у«Грінченківській весні».
 • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Праченко О. К. «Розвиток гендерної толерантності при вирішенні міжособистісних конфліктів у юнацькому віці», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
 • Різне.

 

Протокол № 5

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 травня 2021 року

 

Порядок денний

 1. Про порядок голосування.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Про рекомендацію кандидатури Сорокіної Олени Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Про рекомендацію кандидатури Коханової Олени Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Про рекомендацію кандидатури Фурман Вікторії Вікторівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Про рекомендацію кандидатури Власенко Інни Анатоліївни для обрання на посаду старшого викладача кафедри психології особистості та соціальних практик.
 7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для напряму підготовки 032 Історія та археологія (денна форма навчання), освітній рівень перший (бакалаврський).
 8. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 053 Психологія, освітніх програм 053.00.02 Практична психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, ступеня вищої освіти бакалавр, магістр здобутого за іншою спеціальністю.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія, освітніх програм: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 10. Затвердження наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик «Психологія конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних відносин» на 2021-2026 н.р.
 11. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 12. Про завершення дисертаційної роботи Когут О.О. на тему: «Психологія стресостійкості особистості» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – загальна та вікова психологія.
 13. Різне. 

 

ПРОТОКОЛ № 6

спільного засідання кафедр психології особистості та

соціальних практик і практичної психології Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 14 червня 2021 року

 

Порядок денний

 1. Звіт аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2020/2021 н. р.
 2. Затвердження пролонгації статусу «Сертифіковано» ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри на 2021-2022 н.р.
 3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри плану оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2021 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 6. Різне.

ПРОТОКОЛ № 7

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2021 року

   Дата: 27.08.2021 р.

  Час проведення: 11.00 год.

  Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих навчальних програм для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

2. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих програм практик для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

3. Призначення наукових керівників (докторів наук) аспірантам набору 2021 року за спеціальністю 053 Психологія.

4. Про рейтинги академічної успішності студентів денної форми навчання за результатами проходження семестрового контролю за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

5. Про зміст та готовність ЕНК на 1-й семестр 2021-2022 навчального року.

6. Про план роботи щодо реалізації наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик на період 2021-2026 рр.

7. Різне

 

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 21 вересня 2021 р.

Дата: 21.09.2021 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.02 Практична психологія, заочної форми навчання.

2. Про  готовність ЕНК, розроблених викладачами кафедри до сертифікації.

3. Різне.

 

 

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 5 жовтня 2021 року.

Дата: 05.10.2021 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

1. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

2. Про  публікаційну активність викладачів кафедри в фахових виданнях та журналах, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.

3. Різне.

 

 

ПРОТОКОЛ №10

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

18 жовтня 2021 року

Дата:   18.10.2021 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Обгрунтування тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

2. Про уточнення у формулюванні теми дисертаційного дослідження Клепкової Ольги Валеріївни відповідно до рішення Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.

3. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни вимогам Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2019 р. №167 (із змінами).

4. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення експертизи (фахового семінару) дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.

5. Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.

6. Різне.

 

Протокол №11

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 16 листопада  2021 року

 

 

ПРОТОКОЛ №11

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

Дата: 16.11.2021 р.

 Час проведення: 13.00 год.

 Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

2. Обгрунтування теми дисертації О. Береговенко, аспірантки І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.

3. Проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертацій: Клепікової Ольги  Валеріївни на тему «Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Прядко Анастасії Олегівни на тему «Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія;

Нікольської Анни Дмитрівни на тему «Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

4. Слухання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.02 Практична психологія, заочної форми навчання.

5. Про рекомендацію до отримання дипломів з відзнакою здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

6. Про підготовку ЕНК  викладачами кафедри до сертифікації.

7. Різне.

 

ПРОТОКОЛ №12

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 3 грудня  2021 року

Дата: 03.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

1. Про затвердження звіту з науково-викладацької практики аспірантів спеціальності 053 «Психологія».

2. Різне.

 

ПРОТОКОЛ №13

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 17 грудня  2021 року

Дата: 17.12.2021 р.

Час проведення: 14.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про розгляд програм екзаменів на 2021-2022 н.р. для студентів непсихологічних спеціальностей.

2. Обговорення та рекомендація до друку навчально-методичного посібника «Психологічне здоров’я студентської молоді» (автори Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О.).

3. Про презентацію проекту освітньо-наукової програми 053 «Психологія» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії).

4. Про підготовку ЕНК викладачами кафедри до сертифікації.

5. Різне.

 

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 13 січня 2020 року

 

1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.

2. Звіт за 1 семестр 2019-2020 н.р. аспірантів та докторантів кафедри психології та соціальних практик.

3. Обговорення стратегії розвитку кафедри на 2020 рік.

4. Моніторинг готовності проміжного наукового звіту 2019-2020 н. р.

5. Узгодження методологічних засад підготовки магістерських та бакалаврських робіт студентів кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
6. Різне.

 

Порядок денний

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 січня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet 

 

1. Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.

2. Обговорення графіку сертифікації ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри психології на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

3. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

4. Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.

5. Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.

6. Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.

7. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 січня 2020 року

 

1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих програм навчальних дисциплін та програм екзаменів для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня на ІІ півріччя 2019-2020 н.р.

2. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін, програм екзаменів і програми практики для освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на ІІ семестр 2019-2020 н. р.

3. Проміжний звіт за І семестр 2019-2020 н.р. аспірантів і докторантів кафедри психології особистості та соціальних практик.

4. Узгодження методологічних засад підготовки бакалаврських робіт студентів спеціальності 053 Психологія.

5. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма: 00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі: освітнього ступеня бакалавр.

6. Затвердження Програми додаткового вступного випробування з психології: освітній рівень: другий (магістерський); спеціальність: 053 Психологія; освітня програма:00.05 Екстремальна та кризова психологія, на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

7. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК.

8. Обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів».

9. Планування заходів моніторингу якості реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 лютого 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик стратегії розвитку кафедри на 2020 рік.

2. Уточнення стану готовності проміжного наукового звіту співробітників кафедри за 2019-2020 н. р.

3. Затвердження графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри на другий семестр 2019-2020 навчального року.

4. Моніторинг здійснення профорієнтаційної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри у 2019-2020 рр.

5. Методологічне забезпечення наукових заходів кафедри психології особистості та соціальних практик у березні 2020 р.

6. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 12 березня 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів зборів трудового колективу Інституту людини.

2. Затвердження Програми комплексного кваліфікаційного екзамену за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

3. Внесення змін до Програм ознайомчої та виробничої практик за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

4. Затвердження Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики (галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, освітній рівень перший (бакалаврський)).

5. Обговорення результатів підготовки магістерських та бакалаврських проектів студентів кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Уточнення стану готовності та реалізації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри.

7. Обговорення результатів опитувань аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик щодо освітнього процесу.

8. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 березня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

1. Методичні засади використання професорсько-викладацьким складом кафедри дистанційного навчання.

2. Внесення коректив до оцінювання студентів заочної форми навчання в зв’язку з ситуацією карантину.

3. Моніторинг стану готовності випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів кафедри психології та соціальних практик.

4. Обговорення проміжних результатів грантового дослідження співробітників кафедри психології та соціальних практик.

5. Уточнення стану готовності проходження студентами практик зі спеціальності 053 Психологія.

6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підготовки та реалізації наукових заходів до Наукової цукерні та Дня кафедри.

7. Внесення пропозицій до підготовки «Порадників» для дітей, школярів, студентів в ситуації епідеміологічної кризи.

8. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо змісту освітнього процесу.

9. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 квітня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

1. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту електронних навчальних курсів та оцінювання їх студентами.

2. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.

3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Прядко А.О.

4. Обговорення та внесення пропозицій щодо оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 "Психологія" щодо удосконалення організації навчальних занять.

7. Моніторинг готовності випускових бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів зі спеціальності 053 "Психологія".

8. Обговорення та внесення коректив в відомості поточної успішності студентів в реаліях дистанційного навчання.

9. Затвердження програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для студентів 4 курсу напряму підготовки 032 Історія та археологія освітнього рівня першого (бакалаврського).

10. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 травня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії для продовження контрактів професорсько-викладацькому складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

2. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Подшивайловій Лідії Іванівні;

3. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Кутішенко Валентині Петрівні;

4. Про рекомендацію кандидатури Садової Мирослави Анатолівни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів підсумкової атестації студентів спеціальності 053 Психологія.

7. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2020 року Київського університету імені Б. Грінченка.

8. Рекомендація студентів, які за результатами навчання можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою (випуск: червень 2020 р.), першого освітнього рівня зі спеціальності 053 Психологія.

9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології зі спеціальності 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

10. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо застосування у навчанні електронних курсів, ІТ-технологій в ситуації невизначеності (карантині).

11. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 червня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

1. Результати впровадження освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

2. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання спеціальності 053 Психологія Клепікової Ольги Валеріївни.

3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання: Прядко Анастасії Олегівни.

4. Звіт докторантів та аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик за 2019-2020 н.р.

5. Звіт за 2019-2020 н.р. професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Моніторинг готовності ЕНК викладачів кафедри до сертифікації.

7. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів підсумкової атестації.

8. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

9. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 31 серпня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

1. Оновлення та затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін на І семестр 2020-2021 н. р. для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2. Оновлення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на І семестр 2020-2021 н. р.

3. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.

4. Оновлення та затвердження змісту програм практик для студентів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на 2020-2021 н. р.

5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

6. Моніторинг підготовки навчально-професійних проєктів студентами 6 курсу освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

7. Затвердження наукового керівника аспіранта першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) Кібальника Н.С.

8. Обговорення наповнення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик електронних навчальних курсів.

9. Обговорення оновлення та наповнення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик щодо інформації про випускників.

10. Моніторинг публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

11. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 28 вересня 2020 року

 

1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти 6 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

2. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях».

3. Обговорення стану наповнення електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик.

4. Обговорення та внесення пропозицій по підготовці заходів до ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».

5. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 19 жовтня 2020 року

 

 

1. Моніторинг готовності електронних навчальних курсів професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик до переходу на дистанційне навчання.

2. Рекомендація до друку підручника: Поліщук В.М. Психологія сім’ї: підручник / В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, Ю. Ю. Савченко, Поліщук С.А. / за ред. В.М. Поліщука (12 д.а.).

3. Рекомендація до друку монографії Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів».

4. Впровадження результатів дисертаційного дослідження Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів» у навчальний процес кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик стану підготовки наукових проектів магістрів спеціальності 053 Психологія.

6. Методологічне забезпечення змісту секції Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».

7. Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри стану реалізації відео зустрічей викладачів зі студентами та запису відеолекцій в студії дистанційного навчання.

8. Затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену психолого-педагогічної та методичної підготовки, спеціальності 035 Філологія, першого (бакалаврського) рівня, Освітньої програми Українська мова та література, заочної форми навчання.

9. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

1. Про завершення дисертаційної роботи Каліщук С.М. на тему: «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологівконсультантів» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

2. Про зміни в порядок створення електронних навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (наказ від 29.10.2020 № 674).

3. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.  

4. Обговорення та затвердження тем навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.

5. Результати анкетування здобувачів 5 курсу спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

6. Різне.

 

Порядок денний

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 листопада 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

1. Попередній захист навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

2. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.

3. Обговорення підготовки до рейтингу "Лідер року" та активізацію роботи щодо заповнення е-портфоліо професорсько-викладацьким складом кафедри.

4. Обговорення результатів підготовки колективної монографії за результатами виконання наукової теми.

5. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

6. Про перезарахування балів з навчальної дисципліни «Психологія» Шевчуку О.В., студентові групи ІНб-1-18-4.0д Факультету інформаційних технологій та управління на підставі наданого додатку до диплома молодшого спеціаліста / спеціаліста Е 19, № 032821.

7. Різне.

 

Порядок денний

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 грудня 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

1. Про завершення дисертаційної роботи О.В. Лашко на тему «Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

2. Затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія.

3. Звіт про проходження практики аспірантами кафедри психології особистості та соціальних практик.

4. Внесення та редагування відомостей на персональних сторінках професорсько-викладацьким складом кафедри у системі «Е-портфоліо».

5. Обговорення стану оформлення професорсько-викладацьким складом кафедри звітної документації за 1 семестр 2020-2021 н. р.

6. Різне.

 

 

Сторінка 1 із 2