Матеріали засідань кафедри

Протокол № 11

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 13 листопада 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 13.11.2023 р.

Час проведення: 18.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про затвердження переліку рекомендованих тем випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти денної та заочної форми навчання.
 • Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної та заочної форми навчання.
 • Обговорення і рекомендація до друку рукопису навчального посібника «Психотехніки кризового консультування: моделі, алгоритми вправи, приклади» д. психол. н., професора кафедри психології особистості та соціальних практик Каліщук С. М.
 • Обговорення і рекомендація до друку рукопису навчального посібника «Життєві кризи особистості: психологічний путівник» д. психол. н., професора кафедри психології особистості та соціальних практик Столярчук О. А.
 • Обґрунтування теми дисертації аспіранта першого року навчання Хоменка В. І.
 • Про проходження підвищення кваліфікації викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Різне.

 Протокол № 10

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 16 жовтня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 16.10.2023 р.

Час проведення: 19.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про оновлення методичних рекомендацій щодо підготовки випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Про зміну тем кваліфікаційних випускних робіт магістрів другого року навчання, спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.
 • Про академічну доброчесність у підготовці кваліфікаційних робіт.
 • Про зміну наукового керівника аспіранта четвертого року навчання Кібальника Н. С. (спеціальність 053 Психологія; освітньо-наукова програма «Психологія»).
 • Різне.

Протокол № 9

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 вересня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 18.09.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Про затвердження графіків підготовки курсових, випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Про затвердження програми атестаційного екзамену для спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) освітнього рівня, освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 • Про затвердження графіка сертифікації ЕНК на І семестр 2023/2024 н.р.
 • Про пролонгацію ЕНК на 2023/2024 н.р.
 • Про затвердження індивідуального плану аспіранта першого року навчання аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 053 Психологія В.І. Хоменка.
 • Різне.

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 21 серпня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 21.08.2023 р.

Час проведення: 10.00

Порядок денний

 • Проміжні підсумки вступної кампанії 2023.
 • Розгляд та затвердження оновлених робочих програм навчальних дисциплін кафедри та програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
 • Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання за спеціальністю 053 Психологія.
 • Підсумковий (річний) звіт аспірантки першого року навчання Скорих Ю.О. (спеціальність 053 Психологія) щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2022/2023 н.р.
 • Різне.

Засідання кафедри 15.06.2023

 

 

Протокол № 7

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

від 15 червня 2023 року

Засідання кафедри

Дата: 15.06.2023 р.

Час проведення: 15.00

Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Публічна презентація наукових результатів дисертації Пристай Ольги Володимирівни на тему «Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія та її обговорення.
 • Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2022/2023 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).
 • Про стан виконання випускових кваліфікаційних робіт здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія» заочної форми навчання.
 • Про сертифікацію ЕНК викладачами кафедри відповідно до графіка сертифікації.
 • Про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін кафедри, що викладатимуться у 2023/2024 н.р. та процедуру їх затвердження.
 • Різне.

Сторінка 1 із 16