V Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» у м. Суми (04.06.24)

4 червня 2024 року викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота взяли участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» у м. Суми.

Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка виступив співорганізатором конференції.

04.06.24 Конференція Фото 1

Напрями роботи конференції були:

  • теоретико-методологічні засади соціальної підтримки сім’ї та дитини у сучасних умовах;
  • технології соціально-педагогічної, психологічної і корекційної підтримки сім’ї та дитини: вітчизняний та зарубіжний досвід;
  • теоретичні та практичні аспекти менеджменту соціокультурної діяльності у сфері надання соціальних послуг сім’ї та дитині;
  • гендерний підхід у питаннях соціальної підтримки і соціально-правового захисту сім’ї та дитини;
  • підготовка фахівців соціальної та соціокультурної сфери до соціальної підтримки сім’ї та дитини;
  • актуальні питання соціальної підтримки сім’ї та дитини в умовах соціальних криз.

04.06.24 Конференція Фото 2

На пленарному засіданні виступали:

Нанулі ПОТЬОМКІНА – Ph.D., заступник декана факультету культурології та соціальних комунікацій ХДАК, викладач кафедри психології, педагогіки та філології;

Людмила ПОНОМАРЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка;

Таісія ШЕВЧЕНКО – викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Валентина Тірон – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;  

Олена ГОНЧАРЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Вікторія ГРИЦЕНКО – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Алла РИЖАНОВА – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Олена ПОНОМАРЕНКО – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 менеджмент соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Ілля ПАХОМОВ – старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Олександр КАЗНІЄНКО – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Олексій КЛОЧКО – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту  соціокультурної діяльності Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Валерія БОНДАР – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Київського столичного університету імені  Бориса Грінченка;

Тетяна ХАРЬКІВСЬКА – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;

Руслан ГОРЧИНСЬКИЙ – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота Київського столичного університету імені  Бориса Грінченка.

04.06.24 Конференція Фото 3

Валерія БОНДАР представила результати дослідження на тему: «Розмежування поняття «конфлікт» та «булінг»: ознаки конфлікту та булінну в закладі освіти».

04.06.24 Конференція Фото 4

Тетяна ХАРЬКІВСЬКА представила результати дослідження на тему: «Розмежування понять сімейного конфлікту та домашнього насильства: ефективні алгоритми реагування».

04.06.24 Конференція Фото 5

Руслан ГОРЧИНСЬКИЙ представив результати дослідження на тему: «Принцип конфіденційності під час виявлення дитини, постраждалої (ймовірно) від домашнього насильства».

Спікери отримали схвальні відгуки аудиторії та коментарі щодо важливості висвітлюваних тем і вдячність за їх розкриття.

04.06.24 Конференція Фото 6

Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота мали можливість виступити з доповідями на секційних засіданнях:

Наталія КЛІШЕВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, тема доповіді: «Ключові складові соціальної підтримки сімей в Україні»;

Тетяна ЛЯХ, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді:  «Соціальна робота  в галузі громадського здоров`я в Чеській Республіці»;

Тетяна СПІРІНА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі: виклики в умовах воєнного стану та перспективи розвитку»;

Ольга ШВЕД, кандидат соціологічних наук,  доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Дистанційне та телефонне соціальне консультування дітей та їхніх сімей»;

Олена ДЕНИСЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Зарубіжний досвід соціальної роботи з сім’ями в сфері охорони здоров’я»;

Вадим СУЛІЦЬКИЙ, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Принципи та методи моделювання конфліктів у соціальній роботі»;

Віктор ЖУКОВ,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Соціальне партнерство як принцип взаємодії громадського сектору»;

Світлана САПІГА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Міжсекторальна взаємодія при наданні соціальних послуг сім'ям, в складі яких є людина з інвалідністю»;

Марина ЛЕХОЛЕТОВА, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Розвиток соціально-виховного середовища відповідно до потреб дітей та їхніх сімей в громаді»;

Аліна ДУЛЯ, доктор філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Зарубіжний досвід соціальної роботи з українськими біженцями»;

Ірина НОХРІНА, викладач  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Актуальні питання соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю»;

Анастасія КОТЕЛЕВЕЦЬ, викладач  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді:  «Соціальна активність молоді як рушійна сила соціальних змін»;

Віктор ЛЯХ, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Проєкти Фонду Східна Європа, спрямовані на підтримку ВПО»;

Анна КАТЕРИНИЧ, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Виявлення рівнів соціальної інтегрованості молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»;

Людмила ГОРОБЧУК, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Вітчизняний та зарубіжний досвід профілактики гендерно зумовленого насильства»;

Сергій ГУНЬКО, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Проблеми в якості надання соціальних послуг у сільських громадах України»

Олена ФАЙДЮК, завідувач кабінетом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, тема доповіді: «Взаємодія фахівців в процесі надання соціальної підтримки учасницям бойових дій»;

Яна ЗАГУТІНА-ВІЗЕР, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Міждисциплінарна взаємодія фахівців в інклюзивному закладі освіти»;

Павло РУБАН, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді:  «Готовність громадських організацій до впровадження соціального підприємництва у своїй діяльності»;

Дмитро ДОРОШОК, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Особливості соціальної підтримки підлітків ВПО в умовах воєнного стану в Україні»;

Олег ДІБРОВА, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Соціальна підтримка людей, які пережили гендерно зумовлене насильство»;

Максим КУЗНЄЦОВ, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді:  «Соціальна підтримка людей похилого віку під час воєнного стану як наукова проблема»;

Анастас БОЙКО, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді:  «Нормативно-правове забезпечення соціальної допомоги особам, чиє нерухоме майно пошкоджене внаслідок бойових дій»

Андрій ХАРІТОНОВ, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, тема доповіді: «Досвід оцінювання результативності програм соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які втратили роботу під час війни в Україні»

За результатами інтернет-конференції учасники отримають збірник наукових праць за матеріалами конференції.

04.06.24 Конференція Фото 7

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка дякує за можливість долучитись до організації та проведення важливої конференції. Бажаємо усім учасникам наукового натхнення та успіхів у темах досліджень!

04.06.24 Конференція Фото 8

04.06.24 Конференція Фото 9

04.06.24 Конференція Фото 10

04.06.24 Конференція Фото 11

04.06.24 Конференція Фото 12

 

OON 16 minOON 04 minOON 04 min