ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи» у м. Житомир (04.04.24)

4 квітня 2024 року викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи» у м. Житомир. Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка виступив співорганізатором конференції.

04.04.24 конференція Житомир Фото 1 1

Метою конференції було розширити теоретичні знання з актуальних питань розвитку особистості в умовах трансформаційних змін в суспільстві, обмін практичним досвідом спадщини зарубіжних та українських наукових шкіл у теоретико-експериментальних  дослідженнях та практиці, узагальнення і систематизація набутих фахівцями знань та умінь.

04.04.24 конференція Житомир Фото 2

На пленарному засіданні виступали:

 Інна ОСАДЧЕНКО, док. пед. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, НУБіП України;

Ганна СЛОЗАНСЬКА, док. пед. наук., професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, ТНПУ ім. Володимира Гнатюка;

Віктор ГЛАДУШ, док. пед. наук, професор, професор кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти, ЖДУ ім. Івана Франка;

Анна ЦИБУЛЬКО, викладач-стажист кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, УДПУ імені Павла Тичини;

Людмила ЛІСОВА, пед. наук, ст. викладачка кафедри логопедії і спеціальних методик, К-ПНУ імені Івана Огієнка;

Олена ФАЙДЮК, зав. каб. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, Київський столичний університет ім. Б. Грінченка;

Viera ŠILONOVÁ, doc., PhDr., PhD. Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská republika;

Vladimír KLEIN prof., PaedDr., PhD. Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská republika (Prešove. Slovenská republika).

04.04.24 конференція Житомир Фото 3

04.04.24 конференція Житомир Фото 6

Олена ФАЙДЮК представила результати дослідження на тему: «Інтегровані соціальні послуги для учасниць бойових дій». Спікерка отримала схвальні відгуки аудиторії та коментарі щодо важливості висвітлюваної теми і вдячність за її розкриття.04.04.24 конференція Житомир Фото 8

Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» мали можливість виступити з доповідями на секційних засіданнях:

Дуля Аліна Володимирівна, докторка філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота, старша викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до представництва інтересів соціально вразливих груп населення»;

Лехолетова Марина Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Інноваційні технології у процесі професійної підготовки соціальних працівників»;

Швед Ольга Володимирівна, кандидатка соціологічних наук, доцентка, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Підготовка соціальних працівників для дистанційного консультування»;

Котелевець Анастасія  Михайлівна, викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Соціальна активність як складова професійної діяльності соціальних працівників»;

Нохріна Ірина Сергіївна, викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Життєві стратегії студентської молоді»;

Загутіна-Візер Яна Юріївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», Денисюк Олена Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема доповіді: «Ефективна міждисциплінарна взаємодія фахівців в інклюзивному середовищі закладу освіти»;

Горчинський Руслан Анатолійович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Підвищення рівня обізнаності фахівців соціальної сфери з питань ідентифікації домашнього насильства стосовно дітей»;

Гунько Сергій Олександрович, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді:«Технологічне забезпечення надання соціальних послуг»;

Лях Віктор Вячеславович, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Соціальний проєкт як організаційна форма соціальної роботи»;

Мороз Ольга Миколаївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Підготовка кваліфікованих кадрів для роботи в малих групових будинках»;

Катеринич Анна Андріївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», тема доповіді: «Техніки театрального мистецтва та їх вплив на соціальну інтеграцію молодих людей з інвалідністю: виклики та можливості для фахівця соціальної сфери».

За результатами інтернет-конференції учасники отримають збірник наукових праць за матеріалами конференції.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка дякує за можливість долучитись до організації та проведення важливої конференції. Бажаємо усім учасникам наукового натхнення та успіхів у темах досліджень!

04.04.24 конференція Житомир Фото 9

OON 16 min

OON 05 minOON 04 min