Гостьова лекція «Гейткіпінг як інновація соціальної роботи в найкращих інтересах дитини» (18.03.24)

18 березня 2024 року відбулася гостьова лекція Марини БЕЗРУК, спеціаліста з навчально-методичної діяльності МБО «Партнерство «Кожній дитині», національного тренера з підготовки патронатних вихователів, регіонального тренера з підготовки опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, наставників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

18.03.24 Гостьова лекція Фото 1

Лекцію «Гейткіпінг як інновація соціальної роботи в найкращих інтересах дитини» організовано у рамках навчальних дисциплін: «Інновації у соціальній роботі з сім’ями з дітьми» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота) та «Забезпечення найкращих інтересів дитини» (для здобувачів 3 року навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Соціальна адвокація») (викладач Жанна ПЕТРОЧКО, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, гарант ОНП «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота). Зміст матеріалу лекції розкрито відповідно до таких цілей сталого розвитку, як Ціль 16 «Мир, справедливість та сильні інститути» та Ціль 17 «Партнерство заради сталого розвитку»».

18.03.24 Гостьова лекція Фото 2

Також у лекції взяли участь здобувачі спеціальності 231 Соціальна робота: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійних програм «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Соціальна адвокація»; другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійних програм «Моніторинг і оцінка соціальних програм», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка». Студенти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова також долучились до заходу.

18.03.24 Гостьова лекція Фото 3

Під час лекції було розкрито:

  • поняття, зміст гейткіпінгу як концепції, функції держави та механізму соціальної роботи в найкращих інтересах дитини;
  • місце гейткіпінгу у міжнародній практиці.
  • особливості впровадження гейткіпінгу в Україні як концепції й механізму захисту та забезпечення прав дітей;
  • перешкоди до впровадження гейткіпінгу.

18.03.24 Гостьова лекція Фото 4

Здобувачами на лекції було піднято актуальні проблемні питання, а саме: чи може бути влаштування дитини в заклад рішенням в її найкращих інтересах; чи може хороших невеликий заклад замінити дитині погану сім’ю; що могло б допомогти зменшити кількість влаштувань дітей у заклади; які перспективи впровадження в Україні усіх елементів та механізмів гейткіпінгу; чи можливе в Україні майбутнє без дітей у закладах інституційного догляду та виховання.

Запитання й відгуки присутніх у кінці лекції засвідчили зацікавленість здобувачів освіти в сучасних знахідках соціальної роботи у контексті міжнародних стандартів захисту дитини. Окрім цього, особливий інтерес викликав досвід професійного успіху й кар’єрного зростання молодого спеціаліста за фахом «Соціальна робота», прикладом чого, безперечно, слугує професійний шлях запрошеного лектора – Марини БЕЗРУК.

18.03.24 Гостьова лекція Фото 5

OON 16 minOON 17 min