Про кафедру психології особистості та соціальних практик

IMG 1795

 

Шановні студенти та студентки! 
Колектив кафедри психології особистості
та соціальних практик радо вітає ваш вибір наших освітніх програм з
підготовки бакалаврів та магістрів психології! Ми переконані, що наша
спільна подорож у  сучасні доробки психологічної науки та практики
буде для вас початком омріяного професійного шляху. 
...Працюємо разом відповідально,
навчаємось осмислено та креативно,
практикуємо безпечно та рефлексивно...

 

Кафедра психології особистості та соціальних практик (раніше кафедра загальної, вікової та педагогічної психології) функціонує з 29 грудня 2007 року.

Очолює кафедру Сергєєнкова Оксана Павлівна доктор психологічних наук, професор

Кафедра є випусковою для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського, Освітньо-професійної програми 053.00.03 Психологія бізнесу та управління) та другого (магістерського, Освітньо-професійної програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія) освітніх рівнів. На базі кафедри здійснюється підготовка для здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня «Доктора філософії» та наукового рівня «Доктора наук» зі спеціальності 053 Психологія.

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На ній працюють 3 доктори наук (1 професор) з психології, 8 кандидатів наук (7 доцентів, 1 старший науковий співробітник), 3 старших викладачі та 3 викладачі кафедри.

Викладачі кафедри також забезпечують фахову підготовку та викладання курсів, спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями в Університеті. Навчальні дисципліни мають прикладне спрямування, а програми дисциплін передбачають значну кількість практико-орієнтованих, групових та творчих завдань з обов’язковими елементами проєктної роботи та роботи з кейсами.

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією особистості, психологічною та інформаційно-психологічною безпекою особистості, професійною рефлексією особистості та становленням професійного образу Я, а також емоційним інтелектом та його розвитком, лідерськими компетентностями та особливостями ділової взаємодії викладачів та студентів, психологією формування особистісних стереотипів та становленням особистості фахівця в умовах фахового навчання.

 

Звіт завідувача кафедри за 2020 - 2021 рік - посилання

План роботи кафедри на 2022 рік  - посилання

Звіт завідувача кафедри за 2021 - 2022 рік - посилання

План роботи кафедри на 2023 рік - посилання

Звіт завідувача кафедри 2022-2023 рік - посилання