Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

PXL 20230220 081531266 2

 

    Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи заснована у грудні 2007 року. Кафедра є випусковою для спеціальності 231 Соціальна робота першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

 

    Вагому роль у становленні й розвитку кафедри зіграли її колишні завідувачі, відомі науковці в царині соціальної педагогіки та соціальної роботи, – Ольга Безпалько, професор, доктор педагогічних наук, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, та Тетяна Веретенко, кандидат педагогічних наук, професор. Під їхнім керівництвом запроваджені унікальні освітні програми, підходи до організації навчання на дослідницькій основі, створено центри практичної підготовки, впроваджено соціальні проєкти в галузі соціальної роботи, сформовано наукові школи.

 

    Кафедру очолює Тетяна Лях, кандидат педагогічних наук, професор.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці в галузі соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг: доктори педагогічних наук, професори, професори кафедри Ренате ВайнолаОлена КарпенкоЖанна Петрочко; кандидати педагогічних наук, доценти, доценти кафедри Олена ДенисюкВіктор ЖуковНаталія КлішевичВадим ЛютийТетяна Спірінакандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри - Ольга Швед; кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри Вадим Суліцькийкандидат педагогічних наук, доцент кафедри Світлана Сапіга; доктор філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота, старший викладач кафедри Аліна Дуля; кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Марина Лехолетова; магістри соціальної роботи, практики –  Анастасія КотелевецьІрина Нохріна.
 
 

   Викладачі кафедри активно впроваджують інноваційні технології у навчальному процесі в освітніх програмах різних рівнів вищої освіти. Практико-орієнтоване навчання розвивається у центрах практичної підготовки: «Арт-майстерня», «Тренерська студія», «Центр соціальних технологій та інновацій».

 

   Активним і цілеспрямованим студентам кафедра надає можливість з першого року навчання почати успішну наукову кар'єру. Викладачі кафедри з великим інтересом здійснюють наукове керівництво в процесі проведення досліджень, написання наукових статей, підготовки доповідей на конференції, участі в конкурсах на отримання грантів. Наші студенти беруть участь як у конференціях, що проводяться на рівні кафедри, факультету, так і на рівні Університету Грінченка, всеукраїнських і міжнародних конференціях, а також публікують статті з результатами своїх розробок в університетських наукових виданнях. Це слугує вагомим доробком для тих, хто планує продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

 

   Традиційно наші аспіранти і студенти беруть участь і посідають призові місця в різноманітних наукових конкурсах, стають учасниками програм академічної мобільності.

 

   Потреба провести дослідження, написати наукові роботи визріває у наших студентів в різний час. Одні вступають до аспірантури відразу після здобуття вищої освіти, в той час, як інші усвідомлюють цінність наукової творчості, попрацювавши спочатку на практиці і зрозумівши, що висока конкуренція на позиції керівників в наш час вже в обов'язковому порядку вимагає відповідної наукової кваліфікації. Тому, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» кафедри має високий потенціал і наукові перспективи.

 

  Кафедра зорієнтована на гармонійне поєднання традицій класичної освіти та інноваційних освітніх технологій; нерозривний зв'язок отриманих знань та їх застосування на практиці; співпрацю на основі взаємної поваги і взаємодопомоги; виховання самодостатніх й прогресивних фахівців соціальної роботи, лідерів громадянського суспільства; спрямованість на результат і впевненість в успіху. Сподіваємося, що зуміємо не тільки навчити наших студентів майбутній професії, а й допоможемо їм сформуватися як особистості – порадами, спільними справами, власним прикладом, сповідуючи місію Університету Грінченка: «Служити людині, громаді, суспільству!»

 

   Ми високо цінуємо наших партнерів і щиро вдячні їм за довіру, визнання й співпрацю.

 

Список кураторів академічних груп на 2023-2024 н.р.:  ЗАВАНТАЖИТИ  

 

Вступникам на другий курс і до магістратури кафедра пропонує пройти електронний курс "Основи соціальної роботи для абітурієнтів". І активне посилання на нього: 

  

Прагнемо досконалості!