ІV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»

 

9 червня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», співорганізатором якої стала кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Активну участь у заході взяли науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна роботи.

Напрями конференції:

  • Теоретико-методологічні засади соціальної підтримки сім’ї та дитини у сучасних умовах
  • Технології соціально-педагогічної, психологічної і корекційної підтримки сім’ї та дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід
  • Теоретичні та практичні аспекти менеджменту соціокультурної діяльності у сфері надання соціальних послуг сім’ї та дитині
  • Гендерний підхід у питаннях соціальної підтримки і соціально-правового захисту сім’ї та дитини
  • Підготовка фахівців соціальної та соціокультурної сфери до соціальної підтримки сім’ї та дитини
  • Актуальні питання соціальної підтримки сім'ї та дитини в умовах соціальних криз

Щиро дякуємо кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за ініціацію та високий рівень проведення заходу, радість співтворчості та наукові дискусії!