Про кафедру практичної психології

IMG 8707 11zon 

Очолює кафедру доктор психологічних наук Олена Олександрівна Литвиненко.         
 
Кафедра створена у січні 2008 року в результаті реорганізації кафедри загальної, вікової і практичної психології, яка мала п'ятнадцятирічний досвід підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у Київському міському педагогічному університеті імені Б. Д. Грінченка.
 
Мета діяльності кафедри – забезпечення особистісної та професійної готовності майбутніх фахівців до психолого-практичної діяльності як форми служіння людині, громаді, суспільству.
 
Кафедра практичної психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти за спеціальністю 053 Психологія та пропонує студентам навчання за освітніми програмами «Практична психологія» і «Консультаційна психологія». Навчання здійснюється як за денною, так і за заочною формою. 
 
Кафедра працює в напрямку активізації та вдосконалення викладання психологічних дисциплін на основі використання нових методик і технологій. Впроваджуються сучасні освітні технології, у тому числі базовані на комп'ютерних інформаційно-комунікаційних засобах. З усіх дисциплін викладання кафедри розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. З робочими програмами дисциплін можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально - методична робота".
 
Викладачі кафедри вдосконалюють форми й зміст навчального процесу з використанням проблемно-творчих, практико-орієнтованих технологій, а також з розширенням самостійної роботи студентів. У рамках традиційних форм (лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка рефератів і курсових робіт, заліки й іспити) викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активації навчання студентів: діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях, тестування, періодичні експрес-контрольні тести з пройденого матеріалу.
 
При кафедрі працює Діагностико-консультаційний центр практичної психології як база для консультаційної та супервізійної практики. До діяльності центру залучаються студенти, які мають можливість самостійної консультаційної роботи при супервізії викладачів. Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Києва, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.
 
В рамках міжнародного проєкту з Ріджент Університетом (США) кафедра забезпечує експертний моніторинг процесу впровадження  в Україні «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії». Реалізується кооперація в організації, проведенні та науковій експертизі зазначеної програми.

   

              На початок 2023-2024 навчального року науково-педагогічний склад кафедри налічує 19 осіб, зокрема:
- докторів наук / професорів - 2;
- кандидатів наук / доцентів  - 6;
- кандидатів наук / старших викладачів - 6;
- викладачів - 5.
 

Звіт кафедри практичної психології за 2021 рік - завантажити

Звіт кафедри практичної психології за 2022 рік - завантажити

Звіт кафедри практичної психології за 2023 рік - завантажити