Участь гарантів ОП кафедри у вебінарі «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів НАЗЯВО» (16.02.23)

16 лютого 2023 року відбувся вебінар для гарантів освітніх програм на тему: «Забезпечення якості вищої освіти: погляд експертів національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 1

У вебінарі взяли участь гаранти освітніх програм кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи всіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Марина Лехолетова, гарант освітньої програми 231.00.01 «Соціальна робота», старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук;  Олена Денисюк, гарант освітньої програми 231.00.02 «Соціальна педагогіка», доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Світлана Сапіга, гарант освітньої програми 231.00.04 «Соціальна адвокація», старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук;  другового (магістерського) рівня вищої освіти –Тетяна Лях, гарант освітньої програми 231.00.03 «Моніторинг і оцінка соціальних програм», завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Тетяна Спіріна, гарант освітньої програми 231.00.02 «Соціальна педагогіка», доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Вадим Лютий, гарант освітньої програми 231.00.01 «Соціальна робота», доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – Жанна Перточко, гарант освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота», професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Спікери вебінару:

Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, професор;

Олена Мартинчук, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка;

Георгій Лопатенко, заступник голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 «Педагогіка», декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;

Олена Єременко, заступниця Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професорка кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, професорка.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 3

З вступним словом випустив Олексій Жильцов, який наголосив на важливості якісного забезпечення здобувачів вищої освіти та звернув увагу учасників на кращі практики забезпечення якості вищої освіти. Під час вебінару Олена Мартинчук розповіла про особливості роботи експертної групи під час акредитаційної експертизи.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 4

Георгій Лопатенко наголосив на особливостях розгляду акредитаційної справи галузевою експертною радою.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 5

Спікер розповів про етапи проходження акредитаційної справи через галузеву експертну раду; як експерт галузевої експертної ради аналізує акредитаційну справу; як вплинути на рішення галузевої експертної ради.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 6

Олена Єременко звернула увагу на оцінювання освітньої програми у процесі акредитації. Та розповіла досвід Національного агентства.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 7

Завдяки участі у вебінарі гаранти освітніх програм дізналися про те на відповідність яких критеріїв безпосередньо вони можуть вплинути; про типові помилки  у забезпеченні якості освіти.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 8

Також учасники дізналися якими мають/можуть бути кращі практики забезпечення якості освіти: сучасні – відповідати поточним викликам суспільства; галузево орієнтовані – корелювати із розвитком галузі; вагомі для досягнення програмних результатів – перебувати у контексті освітньої програми; системні –  здійснюватися постійно, а не принагідно; реалістичні – бути придатними для поширення.

16.02.23. Вебінар для гарантів Фото 9