26 травня 2022 року викладачами кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини було організовано гостьову лекцію на тему «Невербальні способи комунікації» від Mgr. Вітезслава ВІЛІМЕКА, DiS., PhD., старшого викладача Остравського університету (м. Острава, Чехія).

Вітезлав 1

    До гостьової лекції долучились викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, а також колеги з інших структурних підрозділів Інституту людини. Також, серед слухачів були й здобувачі освітніх програм спеціальності 231 Соціальна робота першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

002

      Під час онлайн-лекції пан Вітезслав ВІЛІМЕК презентував авторську дворівневу структуру невербальної комунікації, що включає в себе рухи тіла, зоровий контакт, дотики, невербальні аспекти мовлення і письма, орієнтацію в просторі і в часі, нюхові, смакові і колірні сигнали, форму власного тіла, одяг і прикраси.

003

     Під час заходу учасники познайомились з комплексом невербальних засобів, що використовуються у міжособистісному спілкуванні; універсальними рисами та індивідуальними відмінностями міжособистісного спілкування. Також дізналися про тему та мету комунікації, психічні показники учасників комунікаційного акту; гендерні риси; вікові параметри учасників комунікації; становище групи; характер взаємовідносин комунікантів.

004

Висловлюємо вдячність Вітезславу ВІЛІМЕКУ за цікаву лекцію та науково-практичну співпрацю! Маємо надію на реалізацію спільних наукових досліджень в майбутньому.

.