Контактна інформація

t.spirina@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Спіріна Тетяна Петрівна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник завідувача кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ООП 231.00.02 Соціальна педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти; наставник новопризначених викладачів

  • Етика соціально-педагогічної діяльності
  • Інновації у соціальній роботі з вразливими групами населення
  • Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб'єктів соціальної роботи
  • Соціально-педагогічна робота із вразливими групами населення  
  • Технології прийняття управлінських рішень
  • Тренінг із розвитку міжсекторної та міждисциплінарної взаємодії  
  • Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу  
     

Біографія

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія і педагогіка».

Навчалась в аспірантурі на кафедрі педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2005-2008 рр.).

Працювала вчителем історії в загальноосвітній школі № 68 м. Києва (1992-1994 рр.); старшим лаборантом факультету соціології та психології Київського університету імені Тараса Шевченка (1994-2001 рр.); соціальним педагогом І категорії у рамках держбюджетної комплексної теми "Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді у сучасних умовах розбудови української держави" кафедри педагогіки факультету соціології і психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001-2005 рр.); старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (2008-2009 рр.).

З 2009 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2009-2010 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2010-2012 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки; з 2012 року і до нині доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу» у спеціалізованій Вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2015 році отримала учене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

З 28.01.2020 р. є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери; етика соціально-педагогічної діяльності та професійна культура фахівців соціальної сфери. 

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію  

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум»   

Профіль на Вікі-університету

Профіль в Google академії

Електронне портфоліо

Powered by SobiPro