Контактна інформація

z.petrochko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Петрочко Жанна Василівна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ОНП Соціальна робота третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; член Вченої ради Університету

  • Основи соціально-правового захисту
  • Забезпечення найкращих інтересів дитини
  • Стратегічне планування в соціальній роботі
  • Технологія оцінки потреб отримувачів послуг
  • Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
  • Інновації у соціальній роботі з сім'ями з дітьми
  • Соціально-педагогічна робота із вразливими групами населення
  • Сучасні моделі соціальної роботи з різними групами отримувачів послуг

Біографія

У 1993 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика».

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1998-2000 рр.). 

Навчалась в докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України.Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – соціальна педагогіка(2009-2011 рр.). 

Працювала завідувачем лабораторії вивчення сімейних форм виховання, завідувачем центру дослідження дитинства ДІПСМ (2001-2008 рр.); доцентом кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова (2005-2007 рр.); завідувачем лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання АПН України (2007-2012 рр.). 

З  2012 по 2018 рік – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України. 

З 2008 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2008-2011 рр. – за сумісництвом доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки; 2011-2018 рр. – за сумісництвом професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; з 2018 року і до нині – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

      У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 теорія та історія педагогіки на тему «Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності».

    У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему: "Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах". 

     Участь у міжнародних проєктах:

- проєкт Євросоюзу «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» (2007-2009, експерт з питань оцінки потреб клієнта);

- проєкт Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» (2009-2014, експерт-консультант);

- проєкт ЮНІСЕФ «Розвиток єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї» (2013, експерт);

- проєкт Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні «Створення навчальних матеріалів тренінгової програми з деінституціалізації» (2018, експерт);

- проєкт Євросоюзу «Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці» (2018-2020, міжнародний експерт із соціальної роботи);

- проєкт Світового банку «Розроблення та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області)» (2019-2020)

    У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Проєкт ЮНІСЕФ на замовлення Міністерства соціальної політики України, експерт з навчально-методичної роботи  в умовах війни (2022-2023) 

Сторінка Інституційного репозиторію

Профіль в Google академії

Електронне портфоліо

Інше

      Нагороди: 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник науки і техніки України» (2017 р.).

 

Powered by SobiPro