Контактна інформація

v.sulitskyi@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Суліцький Вадим Володимирович

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ОП "Соціальна робота" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Координатор навчально-методичної роботи кафедричлен Вченої ради Факультету; куратор академічної групи САРПб-1-20-4.0д; профорг факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

  • Детекція брехні
  • Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів
  • Практикум з ведення переговорів
  • Соціальна конфліктологія
  • Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом
  • Соціально-педагогічна діагностика особистості
  • Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом

 

 

Біографія

У 1987 році закінчив Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище. Спеціальність – військово-політична. Кваліфікація – учитель історії та суспільствознавства.

У 1996 році закінчив Київський інститут внутрішніх справ. Спеціальність – психологія. Кваліфікація – психолог-практик.

Служив у Збройних Силах (1987-1992 рр.)

Працював психологом Микитинської виправної колонії м. Горлівки Донецької області (1992–1995 рр.); викладачем у Київському інституті внутрішніх справ (1995–2001 рр.);

Головним науковим співробітником в Інституті проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ (2001–2005 рр.);

Провідним психологом Микитинської виправної колонії № 87 Управління  Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (2005-2014 рр.); викладачем у Горлівському регіональному інституті Університету «Україна» (2005–2014 рр.).

З 2014 по 2017  рр. пенсіонер МВС України.

З 2017 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2017-2018 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; з 2018 року і до нині – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія на тему «Психологічні особливості засуджених-суїцидентів» у спеціалізованій Вченій раді К. 26.007.01 в Національній академії внутрішніх справ України.

У 2005 році отримав звання доцента кафедри юридичної психології.

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком: «Дослідницька платформа «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки»

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Сфера наукових інтересів – психологічне забезпечення кримінальної виконавчої служби України; суїцидологія (психологічна аутопсія).

Сторінку Інституційного репозиторію

Профіль в Google академії

Електронне портфоліо

Інше

Нагороди:

Відомчі і державні нагороди та подяки від Кабінету Міністрів України (2007 року), голови Київської міської державної адміністрації та голови Горлівського міської державної адміністрації (2011 року).

Всеукраїнського конкурсу психотренінгових технологій (м. Київ, 2006 р.).

Лауреат конкурсу «Срібна Психея – 2012» у галузі клінічної та пенітенціарної психології (м. Донецьк, 2012 р.).

Powered by SobiPro