Контактна інформація

v.liutyi@kubg.edu.ua
м. Київ, бульвар І.Шамо, 18/2, каб. 318-А

Лютий Вадим Петрович

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ОПП 231.00.01 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти; координатор наукової роботи кафедри; керівник наукової теми кафедри; член Вченої ради Факультету

  • Сучасні стратегії надання соціальних послуг
  • Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг
  • Практикум з кількісних та якісних методів досліджень в соціальній роботі
  • Теорія та практика соціальної медіації
  • Практикум з кількісних та якісних досліджень в соціальній роботі
  • Сучасні моделі соціальної роботи з різними групами отримувачів послуг
  • Девіантологія
  • Інфраструктура проведення польових досліджень у соціальній роботі
  • Науковий семінар «Планування та проведення ефективних оцінювань в соціальній роботі»

Біографія

У 1992 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, за спеціальністю «Історія і педагогіка»; кваліфікація: вчитель історії та методист виховної роботи. 

У 1994 році закінчив Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка, за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в галузі народної освіти»; кваліфікація: практичний психолог.

1992–1993 рр. працював керівником театрального гуртка, практичним психологом середньої загальноосвітньої школи №97 м. Києва.

1994–1995 рр. працював практичним психологом, вчителем історії гімназії Українського державного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

01.09.1995–15.07.1996 рр. працював викладачем кафедри загальної психології Київського військового гуманітарного інституту.

1996–1997 рр. працював головним спеціалістом соціальної служби для молоді Ленінградського р-ну м. Києва.

1997–1998 рр. працював головним спеціалістом соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації.

1998-2019 працював в Академії праці і соціальних відносин ФПУ (11.08.1998–31.08.2000 рр. – старшим викладачем кафедри соціального управління; 01.09.2000–31.01.2009 рр. – старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології; 01.09.2001–30.08.2002 рр. – заступником декана факультету соціального управління; 2009–2019 рр. – доцентом кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин ФПУ (з 23 квітня 2013 р. навчальний заклад перейменовано на Академію праці, соціальних відносин і туризму).

З вересня 2019 року – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему «Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням» у спеціалізованій Вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2013 році отримав учене звання доцента кафедри соціальної роботи та практичної психології.

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

У 2021-2022 рр. пройшов навчання за програмою «Fundamentals of Implementation Science» (University of Washington).

Експерт з оцінювання міжнародних проєктів «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту жителям України та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові» (Diakonie Katastrophenhilfe та Український фонд «Благополуччя дітей»)

Експерт програми підтримки фізичного та психосоціального здоров’я сімей з дітьми в умовах війни («Профілактика ВІЛ-інфекції та підтримка психосоціального здоров’я в Україні» (Український фонд «Благополуччя дітей», за підтримки Protestant Agency for Diakonia and Development – Bread for the World – Protestant Development Service (Німеччина).

Сфера наукових інтересів – формування професійних компетенцій соціальних працівників; профілактика негативних соціальних явищ, девіантної та ризикованої поведінки дітей і молоді; соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб; моніторинг та оцінка впровадження соціальних проєктів і програм в галузі соціальної роботи

Сторінку Інституційного репозиторію

Профіль в Google академії

Електронне портфоліо

Powered by SobiPro