nola
Контактна інформація

r.vainola@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Вайнола Ренате Хейкіївна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Основи технологічного забезпечення соціальної роботи
  • Розвиток наукової галузі «Соціальна робота» : Крос-культурні і міждисциплінарні дослідження
  • Технології соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях

Біографія

У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «педагогіка і методика виховної роботи».

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1995-1998 рр.).

Працювала викладачем Київського педагогічного училища № 3 (1986-1990  рр.); викладачем кафедри педагогічної творчості КДПІ ім. Горького (1990-1995 рр.).

З 1999 року працює у Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова (1999–2018 рр. – доцент, професор кафедри соціальної педагогіки; з 2019 року і донині – завідувач кафедри соціальної педагогіки).

З 2007 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка за сумісництвом (2007-2011 рр. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки); з 2011 року і до нині - професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 теорія та історія педагогіки на тему «Формування творчих здібностей школярів системі виховної роботи».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему: "Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки". 

Сфера наукових інтересів – теорії та технології соціально-педагогічної роботи.

Сторінка Інституційного репозиторію 

Профіль в Google академії

 

Інше

Нагороди: присвоєно звання «Відмінник освіти» (2005 р.).

Powered by SobiPro