Контактна інформація

t.liakh@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Лях Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ОПП "Моніторинг і оцінка соціальних програм" другого (магістерського) рівня вищої освіти; член Вченої ради Факультету

 • Моніторинг і оцінка соціальних проєктів і програм з практикумом
 • Практикум із ком`юніті-менеджменту
 • Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі
 • Науковий семінар «Соціальна робота в громаді»
 • Науковий семінар «Технологія підготовки науково-дослідницького проєкту»
 • Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій»

Біографія

У 1995 році закінчила Київський педагогічний коледж при Національному університеті імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, організатор діяльності у сімейно-побутовій сфері.

У 1997 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки.

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки Національного університету імені Тараса Шевченка. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – Соціальна педагогіка (1997-2000 рр.).

Працювала викладачем соціальної педагогіки та спеціальних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1997-2002 рр.); старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2002-2008 рр.).

З 2008 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2008-2009 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2009-2011 рр. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2011-2015 рр. – доцент  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, 2015-2019 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту людини; з вересня 2019 року – завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини

(від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).  

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – Соціальна педагогіка на тему "Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп" у спеціалізованій Вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2010 році отримала учене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Член спеціалізованої вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка – К 26.133.01, Київський університет імені Бориса Грінченка. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення) (з 12.05.2020 р. – до нині).
Сфера наукових інтересів – соціальна педагогіка, соціальна робота, менеджмент волонтерської діяльності, соціальна адвокація, соціальна профілактика, моніторинг і оцінка соціальних програм і проєктів; оцінювання якості соціальних послуг; розробка відкритих електронних курсів та настільних просвітницько-профілактичних ігор для практиків соціальної сфери.
Автор понад 100 наукових публікацій і методичних розробок (посилання на сторінку Інституційного репозиторію).
Входить до складу керівників наукової студії "Соціальний експериментаніум".     
Детальніше: 
Профіль на Вікі-університету
Профіль в Google академії
Електронне портфоліо

Інше

Головний редактор англомовного наукового видання Київського університету імені Бориса
Грінченка "The Modern Higher Education Review"; член редакційної колегії. Kwartalnik "Trzeci Sektor". Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa; член редакційної колегії. Освітологічний дискурс. Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка; Член редакційної колегії українсько-польського наукового фахового журналу "Освітологія / Oświatologia".
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти:

 • Учасник проєкту Європейської комісії "Міжнародна науково-дослідницька мережа з
  вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК"; (Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) - PIRSES-GA-2013-612536 (1/01/2017 – 31/12/2017) 
 • Учасник проєкту "Модуль «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та
  норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)" №611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE програми Еразмус+: Жан Моне (01/09/2019 – 31/08/2022) Лідер року в рейтингу науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка – 2017, 2018.
Powered by SobiPro