Контактна інформація

o.denysiuk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Денисюк Олена Миколаївна

Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант ООП 231.00.02 Соціальна педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; керівник центрів практичної підготовки "Тренерська студія" та "Арт-майстерня"; куратор академічної групи САРПб-2-21-4.0д

  • Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти
  • Реінтеграція дитини в умовах деінституалізації
  • Менеджмент соціально-педагогічної діяльності
  • Соціальна робота з сім'ями

  • Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності

  • Театральні практики в соціальній роботі

Біографія

У 1988 році з відзнакою закінчила Київське міське педагогічне училище № 2 імені К. Д. Ушинського.

У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)".

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.08 – Дошкільна педагогіка.

У 2019 році закінчила з відзнакою Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголяздобула кваліфікацію:ступінь вищої освіти «Магістр»; спеціальність «Соціальна робота»освітня програма «Соціальна робота. Управління соціальним закладом»;професійна кваліфікація «Фахівець соціальної роботи. Викладач соціальної роботи. Керівник соціального закладу».

Працювала викладачем кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1997-2002 рр.); старшим науковим співробітником центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді; викладачем кафедри соціальної педагогіки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2002-2008 рр.).

З вересня 2008 року працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (від 28 червня 2022 року перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).

Професійний і науковий інтерес

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему «Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України» у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки. Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Денисюк О.М. входила до складу авторського колективу з підготовки Державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року та Тематичної Державної доповіді про становище дітей в Україні, присвяченої проблемам бездоглядності та безпритульності дітей в Україні (за підсумками 2003 року). Була керівником проєктів, які реалізувались ДІПСМ за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Оцінка рівня знань, ставлення та практики батьків та фахівців з догляду за дітьми раннього віку», «Розробка системи моніторингу здоров'я та розвитку дітей раннього віку».

З 2012 по 2017 р.  член Європейської Асоціації з Безпеки (проблеми освіти і безпеки). Була членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2011-2016 рр.).

У рамках програми з академічної мобільності проходила наукове стажування для опанування проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти, зустріч з представником державного відділу освіти, візит до дошкільного закладу, початкової школи, гімназії, Університет прикладних наук Сатакунти; інтенсивного вивчення та вдосконалення англійської мови з викладачами із США, Великої Британії та Австралії в Західно-Фінляндському Коледжі м. Гуйттінен (Фінляндія) (сертифікати додаються) (з 1 по 7 травня 2017 року).

У період від 05 квітня по 10 травня 2021 року пройдено наукове закордонне стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір". Програма запропонована Міжнародною культурно-освітньою асоціацією у співпраці з американським National Louis University (Chicago, Illinois, UCA).

Брала участь у міжнародному проєкті «Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів».  Посольство республіки Польща у Києві. Відділ освіти та науки. Польська асоціація арт-терапії (16.03.2021 – 25.05.2021); програмі академічної мобільності Еразмус+ для викладачів (6.04.2022-27.05.2022, м. Острава, Чеська республіка); міжнародному підвищенню кваліфікації для освітян на тему «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії ((PhD) в країнах Європейського союзу та Україні». (08.05.2023-15.05.2023, м. Люблін, Польща).

Член Української Асоціації Оцінювання (УАО) з 2023 року

Сфера наукових інтересів – прикладна творча діяльність соціального педагога та соціального працівника; соціальна робота з різними типами сімей.

Посилання на сторінку Інституційного репозиторію

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум»  

Профіль на Вікі-університету

Профіль в Google академії

Електронне портфоліо

Powered by SobiPro