Контактна інформація

oh.karpenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Карпенко Олена Георгіївна

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Теорія та історія соціальної  роботи
 • Методи  соціальних  досліджень
 • Теорія і практика соціальної експертизи
 • Моніторинг та оцінювання якості надання  соціальних послуг
 • Дослідження  актуальних соціальних  проблем
 • Актуальні питання соціальної роботи
 • Методологія досліджень проблем соціальної роботи
 • Сучасні концепції розвитку соціальної роботи як наукової галузі
 • Актуальні питання соціальної роботи в галузі освіти
 • Методологія досліджень у соціальній роботі

Біографія

У 1988 році закінчила Київський педагогічний інститут імені О.М.Горького (наразі, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)  за  спеціальністю  вчитель історії та  суспільствознавства.

Навчалась в аспірантурі на кафедрі  загальної  педагогіки  НПУ  імені М. П. Драгоманова.  Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1993-1996 рр.)

Працювала заступником начальника Навчально-методичного департаменту Національного банку України (1996-1998 рр.); заступником директора навчально-методичного департаменту МАУП (1999-2000 рр.); деканом факультету стаціонарних форм навчання Інституту соціальних наук та міжнародних відносин  МАУП (2000-2003 рр.).

З 2005 по 2021 рік - завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи Соціально-правового факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

2018-2021 рр. - Голова спеціалізованої вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова спеціальностей 13.00.07, 13.00.05.

З 2022 року і нині - професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної  роботи Факультету  психології, соціальної роботи та спеціальної  освіти Київського  університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 теорія та історія педагогіки на тему «Соціальне становлення особистості підлітка в тимчасових об'єднаннях за інтересами».

У 2006 році захистила докторську дисертацію на тему "Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти". Шифр і назва наукової  спеціальності 13.00.04 – теорія та методика  професійної  освіти.

У 2010 році отримала вчене звання професора кафедри теорії та технології соціальної роботи.

 

Професійні навички

 • Ліцензування спеціальності "Соціальна робота" ОС "Бакалавр" в НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003р. та ОС "магістр" 2008 р.
 • Розробка та апробація навчальних планів спеціальності 231 Соціальна робота для ОС "Бакалавр", "Магістр", (2003, 2008, 2013, 2018, 2022 рр.)
 • Участь у роботі експертної групи щодо введення в дію Державних професійних стандартів підготовки соціальних працівників ОС "бакалавр" зі спеціальності "Соціальна робота", 2005-2019 рр.
 • Акредитація ОП "Менеджмент соціальної роботи", "Соціальний захист населення", "Соціальна реабілітація" (сертифікат до 2023 року).
 • Акредитація спеціальності 231 Соціальна робота за ОС "бакалавр" та "магістр" (сертифікат до 2028 року).
 • Ліцензування ІІІ рівня, наукового, доктор філософії PhD спеціальності 231 Соціальна робота, 2016 р.

 

Профіль в Google академії

Інше

Нагороди та відзнаки

2005 р. – Відмінник освіти України

2015 р. – Заслужений працівник освіти України

Powered by SobiPro