Академічна мобільність

       Міжнародна мобільність здобувачів ОП здійснюється відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Організаційний та інформаційний супровід інтернаціоналізацїі освіти здійснює НДЛ інтернаціоналізацїі вищої освіти. Відповідно до положення визначено різні види та форми академічної мобільності науково-педагогічних працівників і здобувачів. У процесі освітньої діяльності за спеціальністю «016 Спеціальна освіта» реалізовано різні форми та види академічної мобільності: міжнародна академічна мобільність, викладання, наукові дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації.

Відео-звіт про програму студентської академічної мобільності САМ Україна