Реалізація договору про міжнародну співпрацю з Академією спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща)

15 травня 2024 року розпочалась друга частина навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Стратегії і практики інклюзивного навчання» спеціальності 016 Спеціальна освіта у межах вивчення вибіркового блоку «Інклюзивна та інтеграційна освіта: польський досвід», який забезпечується професорами Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща). Навчання триває упродовж другого семестру та проходить у офлайн та онлайн форматах. Офлайн формат передбачає студентську академічну мобільність із ознайомлення студентами з системою інклюзивної освіти в Польщі, її особливостями і найважливіше – проходження практики в закладах освіти м. Варшави.

IMG 7836 11zon

Разом зі здобувачами освіти професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (д.пед.н., доц, завідувач кафедри Олена Мартинчук, д.психол.н., с.н.с., професор кафедри Тетяна Скрипник, к.пед.н., доц., доцент кафедри Роман Павлюк, к.пед.н., доцент кафедри Наталія Лопатинська, к.пед.н., доцент кафедри Галина Васильєва, викладач кафедри Тетяна Кернякевич) проходять програму підвищення кваліфікації в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Польща). Під час студентського навчання та проходження програми підвищення кваліфікації відбулися зустрічі із адміністрацією Академії стосовно подальшої співпраці у межах реалізації освітньої програми «Стратегії і практики інклюзивного навчання», академічних обмінів здобувачів освіти та викладачів та участі у реалізації спільних проєктів у межах програм Еразмус+.

OON 17 minOON 04 min