Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 "Психологія"