Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня

 

Вимоги до підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для  здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі (освітній рівень: другий магістерський)   - ЗАВАНТАЖИТИ 

Вимоги до підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія (освітній рівень: другий магістерський)  -ЗАВАНТАЖИТИ

Теми магістерських робіт для здобувачів ОПП "Логопедія", ОПП "Втручання при аутизмі" (Вступ 2021)

Теми магістерських робіт для здобувачів ОПП "Логопедія", ОПП "Втручання при аутизмі" (Вступ 2022) 

Теми магістерських робіт для здобувачів ОПП "Логопедія" (Вступ 2023) 

Теми магістерських робіт для здобувачів ОПП "Втручання при аутизмі" (Вступ 2023) 

Теми магістерських робіт для здобувачів ОПП "Стратегії і практики інклюзивного навчання" (Вступ 2023)  

 

Графік підготовки магістерських робіт здобувачів ОПП 016.01.01 Логопедія, 016.00.02 Втручання при аутизмі, 016.00.03 Стратегії та практики інклюзивного навчання (вступ 2023) - ЗАВАНТАЖИТИ