Орієнтаційна зустріч зі здобувачами першого року навчання ОПП Моніторинг і оцінка соціальних програм другого (магістерського) рівня (21.09.2023)

21 вересні 2023 року відбулася організаційна зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» денної форми навчання із Тетяною Лях, гаранткою цієї програми, завідувачкою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, к. пед. наук, доценткою.

За час зустрічі відбулося знайомство зі студентами, висвітлення основних моментів навчального процесу. У тому числі в онлайн-форматі. Надані рекомендації щодо його оптимізації і продуктивності.

вибіркові МОСП

Також здобувачам було презентовано каталог вибіркових дисциплін і вони мали можливість зробити свій вибір у ньому.

Говорили й про академічну доброчесність, можливості публікації тез та статей у фахових виданнях, дизайн магістерського дослідження, а також обговорили графік підготовки магістерських робіт. Здобувачі вищої освіти висловили своє бачення побудови власної траєкторії навчання й проходження практики.

Гарантка освітньо-професійної програми торкнулася і питань антикорупційних заходів, розповіла про існування Комісії з етики, якій можна повідомити про факти дискримінації, сексуальні домагання, булінг та інші прояви неетичної поведінки.

вибіркові МОСП1

Окремо Тетяна Лях зосередилась на можливості зарахування кредитів і результатів неформальної освіти, які студенти здобули під час навчання на відкритих онлайн-курсах Prometheus, EdEra Era, Coursera, edX.   Вона наголосила, що питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Київського університету імені Бориса Грінченка та Положенням про організацію освітнього процесу.

Бажаємо нашим студентам фахового та особистісного зростання в процесі навчання в Університеті Грінченка на обраній ними освітньо-професійній програмі!