Матеріали засідань кафедри

Протокол №7

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 червня 2022 року

Дата: 20.06. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2021/2022 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Сергєнкова О.П., Васильєв О.О. «Психологія бізнесу та підприємництва» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» ; Рева О.М. «Психофізіологія людини з основами генетики» для студентів І курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління», 053.00.02 «Практична психологія», 053.00.04 Консультаційна психологія», Рева О.М. «Психологія» для студентів ІІІ курсу ОП 111.00.01 «Математика»)
 • Затвердження проміжного звіту з наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Різне.

Протокол №6

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 2 червня 2022 року

Дата: 02.06. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

 • Підготовка викладачів кафедри до вступної кампанії 2022 р. в бакалаврат та магістратуру, аспірантуру.
 • Підготовка профорієнтаційних заходів викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини.
 • Оформлення звітної документації професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик - журналів, залікових книжок, відомостей.
 • Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик - проведення досліджень, публікація статей у фахових виданнях.
 • Активізація магістерських досліджень, що проводяться під керівництвом викладачів кафедри.
 • Різне.

Протокол №5

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 16 травня 2022 року

Дата: 16.05. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

 • Обговорення відкритих занять доцентів кафедри психології особистості та соціальних практик О.П. Коханової, І.А. Власенко, звітування О.П. Коханової, І.А. Власенко про науково-педагогічну діяльність на посадах доцентів кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Стажування Хомич Г.О. на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Звітування аспірантки 3 року навчання Міщенко-Дрючило В.М. щодо проходження дослідницької практики. 
 • Публікаційна активність викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.
 • Різне.

Протокол №4

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 квітня 2022 року

Дата: 18.04.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Рекомендація та завтердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.
 • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Власенко І.А. «Психологічний практикум з комунікації» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»; Цюман Т.П. «Психологічне консультування та психокорекція» для студентів ІІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»).
 • Направлення на стажування професора кафедри психології особистості та соціальних практик Сергєєнкової О.П., доцента кафедри Реви О.М. в Університет Григорія Сковороди у м. Переяславі.
 • Різне.

Протокол №3

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 березня 2022 року

Дата: 29.03.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Рекомендація та затвердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.
 • Обговорення та затвердження програм підсумкових екзаменів для студентів не психологічних спеціальностей.
 • Різне.