ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: виклики сьогодення» (25.04.24)

25 квітня 2024 року викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» взяли участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальна робота: виклики сьогодення».

25.04.24 Міжнародна науково практична конференція Фото 1

Напрями роботи конференції були: професійна підготовка фахівців соціальної сфери в системі вищої освіти; практичні аспекти роботи фахівців із соціальної роботи та соціальних педагогів з різними категоріями клієнтів; потенціал інноваційних технологій в умовах інклюзивної освіти.

25.04.24 Міжнародна науково практична конференція Фото 2

На пленарному засіданні виступали: Богдан БУЯК, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук, кандидат історичних наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України по відділенню загальної педагогіки та філософії освіти; Зоряна АДАМСЬКА, в. о. декана факультету педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Світлана ЧЕРНЕТА, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки; Ростислав ДРОЗД, начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації; Юрій БРИНДІКОВ,  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету; Олена ОЛІЙНИК, психолог денного Центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі; Олена КУПЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету; Анастасія ОКАЄВИЧ, майор, викладач кафедри поведінкових наук та військового лідерства Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, аспірантка ТНПУ імені Володимира Гнатюка; Марина ВОЛОШЕНКО, доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська політехніка»; В’ячеслав СТЕПАНЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Волинського національного університету імені Лесі Українки; Мар’яна ГЕВКО,  психолог відділення захисту та соціально-психологічної підтримки в процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства; Наталія ПРОЦИК, фахівець по роботі з волонтерами Тернопільського Благодійного фонду «Карітас»; Марія ХАРКАВА, психолог Тернопільської обласної організації Українського Червоного Хреста України.

25.04.24 Міжнародна науково практична конференція Фото 3Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» мали можливість виступити з доповідями на секційних засіданнях:

Аліна ДУЛЯ, доктор філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота, старший викладач кафедри, тема доповіді: «Соціальна робота з особами з інвалідністю в умовах війни»;

Марина ЛЕХОЛЕТОВА, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри, тема доповіді: «Роль соціального працівника у захисті прав дитини»;

Жанна ПЕТРОЧКО, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри та Олена БАЧУРІНА, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм», тема доповіді: «Актуальні питання надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами та їхнім батьків у центрах розвитку дитини».

25.04.24 Міжнародна науково практична конференція Фото 4

За результатами конференції учасники отримають збірник наукових праць за матеріалами конференції.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету психології соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка дякує за можливість взяти участь у важливій конференції та обміну практичним досвідом.

25.04.24 Міжнародна науково практична конференція Фото 5

OON 04 minOON 16 minOON 05 min