Звітна конференція з виробничої практики для здобувачів освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (група СПм-1-23-1.4з) (29.03.24)

29 березня 2024 року відбулась звітна конференція з виробничої практики для здобувачів 1 року навчання освітньої програми Соціальна педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочної форми навчання.

29.03.24 Звітна конференція з практики 1 курс СПм Фото 1

Відповідальна за проведення практики Тетяна СПІРІНА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Під час конференції здобувачі презентували свої результати, зокрема, перелік нормативно-правових документів, методичного забезпечення, інструментарію, які регламентують діяльність відповідних організацій; визначили проблеми цільових груп організації та послуги, які їм необхідні, відповідно до їхніх потреб.

29.03.24 Звітна конференція з практики 1 курс СПм Фото 2 

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Соціальна педагогіка» пройшли традиційне опитування щодо результатів проходження практики. Усі здобувачі зазначили, що теоретична підготовка зі спеціальності дозволила 100% реалізувати завдання практики. Теоретичні знання, які виявилися найбільш потрібними для виконати завдання практики здобувачі окреслили наступні: соціальна робота з вразливими групами населення за напрямами діяльності надавачів соціальних послуг, навички підготовки та проведення інтерв'ю, визначення потреб, створення та проведення програм, взаємодії з дітьми різних вікових категорій, розуміння етики, цінностей та методів соціальної роботи, розуміння впливу соціальних груп та середовища на поведінку, міжособистісні стосунки.

100% здобувачів зазначили, що їм вдалося застосувати свої знання для виконання практичних професійних завдань під час проходження практики.

На запитання «Теоретичної підготовки з яких питань Вам бракувало, щоб вільно й ефективно виконувати всі завдання практики» студенти зазначили, що рівень теоретичної підготовки був достатнім для виконання поставлених завдань. На питання «Що, на Вашу думку, варто зробити викладачам кафедри для поліпшення Вашої теоретичної підготовки до практичної роботи?» студенти зазначили, що викладачі досконало володіють інформацією та доступно пояснюють матеріал.

100% здобувачів вищої освіти сказали, що достатніми виявилися можливості бази практики для удосконалення практичної підготовки до виконання професійних функцій та для відпрацювання практичних умінь і навичок відповідно до завдань практики.

Найбільш продуктивними методами, формами, засобами роботи для підвищення практичної компетентності, демонстровані базою практики студенти назвали ознайомлення з інструментами та методами, які використовують соціальні педагоги для підтримки своїх бенефіціарів, співпраця з командою та партнерами: навчилися співпрацювати з іншими фахівцями, такими як психологи, лікарі, соціальні працівники для надання комплексної підтримки, оцінку потреб клієнтів та моніторинг ефективності наданих послуг, практика допомогла розвинути навички адвокації за права та інтереси бенефіціарів, а також публічної роботи для підвищення усвідомленості про важливість соціальної роботи та питань інклюзивності, участь у тренінгах, та курсах підвищення кваліфікації допомогла поглибити свої знання та навички.

На питання «Які практичні вміння і навички відповідно до завдань практики Вам вдалося відпрацювати,  удосконалити,  сформувати», студенти назвали: професійні уміння та навички: комунікативні; організаторські; діагностичні; прогностичні; проектувальні, професійні та особистісні якості: гуманістичні; психолого-педагогічні; аналітичні, досвід роботи з бенефіціарами: навчитися встановлювати зв'язок, розуміти їхні потреби та працювати з ними на покращення їхнього соціального та психологічного стану, знання щодо планування індивідуальних програм: навчилися розробляти індивідуальні плани для бенефіціарів з урахуванням їхніх потреб та мети, розвинути навички міжособистісної комунікації та емпатії в роботі з дітьми та їхніми родинами.

29.03.24 Звітна конференція з практики 1 курс СПм Фото 3

На питання «Як Вам здалося, яких компетентностей, з точки зору керівника від бази практики,   Вам бракувало, щоб повною мірою виконати завдання практики?» студенти відповіли: керівник від бази практики була чудовою та компетентною, ніяких зауважень немає.

Також студенти наголосили, що завдання практики повною мірою сприяють формуванню компетентностей за обраним фахом та готовності до виконання професійних функцій за обраним фахом, що вплинуло на орієнтованість до працевлаштування в закладах, установах і організаціях за обраним фахом. Усі студенти зазначили об’єктивність оцінювання власної діяльності під час проходження практики керівником від бази практики та від кафедри.

На питання «Висловіть, будь ласка, рекомендації і побажання щодо організації і проходження практики та підготовки звітності за її результатами практики зі сторони кафедри» студенти зауважили, що все було добре організовано, і ми змогли виконати завдання практики.

OON 04 min