Звіт про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (05.03.24)

5 березня 2024 року на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи відбулося слухання звітів про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійних програм «Моніторинг і оцінка соціальних програм», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

05.03.24 Звіт магістрів Фото 1

Презентація відбувалася в онлайн форматі. Участь у заході взяли студенти, їхні наукові керівники. На початку зустрічі з вітальним словом звернулася Тетяна ЛЯХ, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, гарант освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм», кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, яка звернула увагу здобувачів на графік роботи над магістерською роботою та наголосила на необхідності його кореляції з індивідуальним планом роботи над магістерським дослідженням.

05.03.24 Звіт магістрів Фото 2

Здобувачі вищої освіти звітували про виконання індивідуального плану роботи над магістерським дослідження та презентували інструментарій дослідження. Також звітувались про наявність наукової фахової статті та участь у конференції.

05.03.24 Звіт магістрів Фото 3

Після презентації здобувачами програм емпіричних досліджень, відбулось обговорення і уточнення завдань та методів емпіричних досліджень викладачами кафедри та призначеними науковими керівниками.

Бажаємо нашим здобувачам успішної роботи над магістерськими дослідженнями!

OON 04 min