Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (20.12.23)

19-20 грудня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм», денної форми навчання. Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт відбувався в онлайн форматі з використанням платформи ZOOM.

19 20.12.23 Фото 1

Відповідно до наказу за номером 1059-С від 10 листопада 2023 року проректора Київського університету імені Бориса Грінченка оцінку теоретичної та практичної підготовки магістрантів, прийняття рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видача дипломів встановленого зразка здійснювалась державною екзаменаційною комісією у складі:

Голова комісії – Чернуха Надія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Члени комісії:

Лях Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Карпенко Олена Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Жуков Віктор Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Член комісії (представник роботодавця): Скіпальська Галина Богданівна – директор Представництва HealthRight International (Право на здоров'я) в Україні та виконавчий директор МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

Секретар комісії – Дуля Аліна Володимирівна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

19 20.12.23 Фото 2

Були представлені магістерські роботи на такі теми:

 • Профілактика адиктивної поведінки молоді в закладах вищої освіти.
 • Оцінювання діяльності соціального педагога в закладі дошкільної освіти.
 • Оцінювання якості соціальних послуг українським вимушеним переселенцям в Німеччині.
 • Оцінка потреб сімей ВПО, в яких виховується дитина з інвалідністю, в діяльності громадських організацій.
 • Трансформація діяльності Національної дитячої гарячої лінії в умовах соціально-політичних змін в Україні.
 • Оцінювання проєктів із розвитку територіальної громади.
 • Оцінка доступності й безпеки об’єктів фізичного оточення осіб з інвалідністю у територіальній громаді.
 • Оцінювання потреб внутрішньо переміщених сімей із дітьми в діяльності громадських організацій.
 • Оцінювання готовності помічника вчителя до професійної діяльності в інклюзивних класах.
 • Активізація територіальної громади засобом створення громадського простору.
 • Оцінювання програм екстреної соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам.
 • Оцінка якості надання послуги з гуманітарного кейс-менеджменту у територіальній громаді.
 • Оцінювання соціальної активності студентів-волонтерів в умовах воєнного стану.
 • Оцінювання чинників ризику формування девіантної поведінки підлітків в умовах закладу загальної середньої освіти.
 • Оцінка доступності інформаційних матеріалів для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.
 • Оцінювання проєктів із соціального супроводу людей похилого віку в неурядових організаціях.
 • Оцінка дієвості коучингу як методу соціальної адаптації ветеранів війни
 • Оцінювання потреб дітей з інвалідністю в центрах реабілітації.
 • Оцінювання відтермінованого впливу проєкту профілактики ризикованої поведінки підлітків.
 • Оцінка девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти.
 • Оцінка програми профілактики булінгу у закладі фахової передвищої освіти.

19 20.12.23 Фото 3

Результати проведеного захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт засвідчили, що всі здобувачі виявили достатньо високий рівень теоретичної та практичної підготовки, фахових умінь та навичок з організації, проведення експериментальної роботи на магістерському рівні вищої освіти. Всі здобувачі успішно захистили свої самостійні кваліфікаційні магістерські роботи.

Вітаємо вас, дорогі наші випускники!!! Нехай ваша праця служить людині, громаді, суспільству!