Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (18.12.23)

18 грудня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота». Захист відбувався дистанційно, з використанням платформи ZOOM. Робота екзаменаційної комісії розпочалась о 9-й годині відповідно до затвердженого графіка. На початку захисту з вітальним словом до магістрів звернулася Голова екзаменаційної комісії Ірина САВЕЛЬЧУК, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій  факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.

18.12.23 фото 1 1

Запрошеним представником від роботодавця був начальник Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Валерій ТАНЦЮРА.

У складі екзаменаційної комісії працювали члени кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи:

  • доктор педагогічних наук, професор – Жанна ПЕТРОЧКО;

18.12.23 фото 2

  • кандидат педагогічних наук, доцент – Вадим ЛЮТИЙ;

18.12.23 фото 3

  • кандидат психологічних наук, доцент – Вадим СУЛІЦЬКИЙ.

18.12.23 фото 4

Працювала секретарем комісії – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ірина НОХРІНА.

Згідно з наказом проректора Київського університету імені Бориса Грінченка до захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт (проєктів) рівня вищої освіти «магістр» заочної форми навчання спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» було допущено 3 студентів: Герасименко Анастасію Сергіївну, науковий керівник Вадим ЛЮТИЙ, тема дослідження: «Гендерна чутливість соціальних послуг жінкам-внутрішньо переміщеним особам».

18.12.23 фото 5

Городичу Олену Володимирівну, науковий керівник Олена КАРПЕНКО, тема магістерського дослідження: «Соціальна робота  дітьми з інвалідністю в умовах центрів комплексної реабілітації».

18.12.23 фото 6

Пруденко Ганну Геннадіївну, науковий керівник Тетяна ЛЯХ, тема дослідження «Соціальна підтримка сімей із дітьми неурядовими організаціями в умовах воєнного часу».

18.12.23 фото 7

Перед захистом було багато хвилювань, але ми пишаємось нашими випускниками, які представили цікаві, підготовлені на високому рівні дослідження. Магістерські роботи засвідчили достатньо високий рівень теоретичної та практичної підготовки магістрів, що відповідає кваліфікаційним вимогам спеціальності – 231 Соціальна робота.

Результати проведеного захисту кваліфікаційних робіт засвідчили, що всі випускники магістратури виявили достатньо високий рівень компетентнісного зростання, фахових умінь та навичок з організації, проведення експериментальної роботи на магістерському рівні вищої освіти. Всі 3 здобувачі освітньо-професійної програми «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота успішно захистили свої самостійні кваліфікаційні магістерські роботи.