Звітна конференція з переддипломної практики для здобувачів 2 року навчання ОП «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (група СПм-1-22-1.4д) (25.11.23)

25 листопада 2023 року відбулася звітна конференція з переддипломної практики для здобувачів групи СПм-1-22-1.4д освітньої програми Соціальна педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання.

25.11.23 Звітна конференція Фото 1

Участь у заході взяли здобувачі вищої освіти, їхні наукові керівники, гарант освітньої програми – Тетяна СПІРІНА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Під час конференцій студенти презентували розроблену програму та інструментарій дослідження, результати проведеного експериментального дослідження. Також звітувались про наявність публікацій та фінальної версії списку використаних джерел у магістерській роботі.

25.11.23 Звітна конференція Фото 2