Звітна конференція з переддипломної практики для здобувачів ОПП «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти (група СРм-1-21-1.4д) (30.11.22)

30 листопада 2022 року відбулася звітна конференція з переддипломної практики для здобувачів ОПП «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 «Соціальна робота», денної форми навчання, групи СРм-1-21-1.4д. факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти.

Студенти представили основні результати завершального етапу магістерських досліджень, що були проведені ними під час практики, повідомили про заходи, в ході яких вони мали можливість поділитися своїми напрацюваннями з працівниками організацій-баз практики, та отримати коментарі та рекомендації. Предметом обговорення стали перспективи впровадження результатів досліджень здобувачів магістерського ступеня організаціями-надавачами соціальних послуг.

Переддипломна практика здобувачів ОПП 231.00.01 «Соціальна робота»  проходила з 14 жовтня по 30 листопада 2022 року. Базами практики були Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Приватний заклад загальної середньої освіти І ступеня «Академія сучасної освіти».

30.11.22 Звітна конференція Фото 1