Організаційна зустріч для здобувачів ОПП «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти (18.09.23)

18 вересня 2023 року відбулася організаційна зустріч для здобувачів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зустріч зі студентами провели Вадим ЛЮТИЙ, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота», кандидат педагогічних наук, доцент; Тетяна ЛЯХ, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, професор; Тетяна СПІРІНА, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка», кандидат педагогічних наук, доцент.

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів ОПП Соціальна робота Фото 1

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Тетяна ЛЯХ наголосила на особливостях навчання за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота», розповіла про Центри практичної підготовки, де здобувачі можуть отримати інформаційні матеріали та відпрацювати практичні навички, формат навчання та звернула увагу на важливих питаннях щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, забезпечення процедур їх врегулювання для учасників освітнього процесу.  

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів ОПП Соціальна робота Фото 2

Гарант освітньо-професійної програми пояснив специфіку навчальних дисциплін освітньо-професійної програми, розповів про важливість індивідуальної освітньої траєкторії, пояснив яким чином можна дізнатися про графік освітнього процесу.

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів ОПП Соціальна робота Фото 3