Оновлення змісту освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (03.03.23)

3 березня 2023 року відбулось засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (у форматі онлайн-зустрічі з використанням сервісу Zoom), на якому відбулося обговорення змін до змісту освітньо-професійної програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На засіданні кафедри кандидат педагогічних наук Вадим ЛЮТИЙ (гарант освітньої програми) презентував зміни до освітньо-професійної програми, які зумовлено низкою чинників, таких як:

- врахування в ОПП потреб ринку праці та суспільних умов та сучасних тенденцій розвитку спеціальності;

- створення умов для навчання на ОПП спеціальності «Соціальна робота» студентів, що не мають відповідної базової освіти;

- уточнення та доповнення переліку фахових компетентностей та програмних результатів навчання, що відображають унікальність освітніх програм.

03.03.23 Оновлення змісту ОПП Соціальна робота Фото 1

Вадим ЛЮТИЙ, гарант програми уточнив, що саме було оновлено у змісті освітньої програми:

  • уточнено зміст окремих освітніх компонентів програми;
  • синхронізовано викладання дисциплін, що формують базові професійні уточнено мету освітньо-професійної програми;
  • уточнено та введено нові професійні компетентності та програмні результати навчання;
  • компетентності та практик в різних освітніх програмах;
  • введено альтернативні вибіркові блоки, спільні для всіх ОП.

Також на засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи було запрошено: Галину СКІПАЛЬСЬКУ, виконавчу директорку «Української фундації громадського здоров’я», директорку представництва HealthRight International в Україні, Голову Ради роботодавців факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, здобувачку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; Тетяну БАСЮК, виконавчу директорку Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей»; Ксенію УМАНСЬКУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Мальвіну КОСЬМІНУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Ірину НОХРІНУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Руслана ГОРЧИНСЬКОГО, випускника спеціальності 231 Соціальна робота, які взяли участь в обговоренні змін до освітньо-професійної програми Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота.

Вадим ЛЮТИЙ зазначив, що професорсько-викладацький склад кафедри разом з експертами, які будуть викладати гостьові лекції, здатен у повній мірі забезпечити якісне навчання за освітньою-професійною програмою «Соціальна робота» та відпрацювання необхідних компетентностей у межах практичної діяльності.