Організаційна зустріч для здобувачів ОПП «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти (18.09.23)

18 вересня 2023 року відбулася організаційна зустріч для здобувачів освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зустріч зі студентами провели Тетяна СПІРІНА, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка», кандидат педагогічних наук, доцент; Тетяна ЛЯХ, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, гарант освітньо-професійної програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм», кандидат педагогічних наук, професор; Вадим ЛЮТИЙ, гарант освітньо-професійної програми Соціальна робота, кандидат педагогічних наук, доцент.

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів СП Фото 1

Тетяна ЛЯХ наголосила на особливостях навчання за освітньо-професійною програмою «Соціальна педагогіка», розповіла про формат навчання та закцентувала на важливих питаннях щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, забезпечення процедур їх врегулювання для учасників освітнього процесу.  

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів СП Фото 2

Гарант освітньо-професійної програми зазначила, що індивідуальна освітня траєкторія – це шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, який формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, ґрунтується на виборі здобувачем навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Вона може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

18.09.23 Організаційна зустріч для здобувачів СП Фото 3