Презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів ОПП «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти (20.09.23)

20 вересня 2023 року відбулася презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зустріч зі студентами провели Роман ПАВЛЮК, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент та Вадим ЛЮТИЙ, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота», кандидат педагогічних наук, доцент.

20.09.23 Презентація каталогу вибіркових дисциплін СР Фото 1

Роман Олександрович Павлюк познайомив здобувачів зі специфікою роботи на платформі електронного навчання Університету. Зазначив, що розроблені електронні навчальні курси забезпечують 100% дисциплін, познайомив з алгоритмом створення особистої корпоративної електронної пошти, персональних кабінетів студента.

20.09.23 Презентація каталогу вибіркових дисциплін СР Фото 2

Вадим Петрович Лютий презентував освітньо-професійну програму «Соціальна робота», яка пропонує студентам цікаві дисципліни, познайомив із каталогом вибіркових дисциплін, а саме з вибірковими блоками «Соціальна медіація», «Менеджмент соціального проєкту», «Соціальна робота в громаді», «Інновації в соціальній роботі». Саме дисципліни вибіркового блоку формують у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навички роботи в проєктах та в управлінні проєктами й програмами, які вирішують соціальні проблеми й формують здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, а також моделювання та прогнозування соціальних конфліктів.

20.09.23 Презентація каталогу вибіркових дисциплін СР Фото 3