Презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів ОПП «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти (20.09.23)

20 вересня 2023 року відбулася презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зустріч зі студентами провели Роман ПАВЛЮК, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент та Тетяна СПІРІНА, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка», кандидат педагогічних наук, доцент.

20.09.23 Презентація каталогу Фото 1

Роман Олександрович Павлюк познайомив здобувачів зі специфікою роботи на платформі електронного навчання Університету. Зазначив, що розроблені електронні навчальні курси забезпечують 100% дисциплін, познайомив з алгоритмом створення особистої корпоративної електронної пошти, персональних кабінетів студента.

20.09.23 Презентація каталогу Фото 2

Тетяна Петрівна Спіріна презентувала освітньо-професійну програму «Соціальна педагогіка», яка пропонує студентам цікаві дисципліни, познайомила із каталогом вибіркових дисциплін, а саме з вибірковими блоками «Соціальна медіація», «Менеджмент соціального проєкту», «Соціальна робота в громаді», «Інновації в соціальній роботі».

20.09.23 Презентація каталогу Фото 3

Саме дисципліни вибіркового блоку формують у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навички роботи в проєктах та в управлінні проєктами й програмами, які вирішують соціальні проблеми й формують здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, а також моделювання та прогнозування соціальних конфліктів.

20.09.23 Презентація каталогу Фото 4