Обговорення змін та доповнень до методичних рекомендацій щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» (01.09.23)

1 вересня 2023 року відбувалася робоча зустріч гарантів освітньо-професійних програм «Моніторинг і оцінка соціальних програм» ‑ Тетяна ЛЯХ, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, «Соціальна педагогіка» ‑ Тетяна СПІРІНА, кандидат педагогічних наук, доцент та «Соціальна робота» ‑ Вадим ЛЮТИЙ, кандидат педагогічних наук, доцент.

01.09.23 Обговорення змін та доповнень Фото 1

Під час зустрічі гаранти обговорили зміни та доповнення до методичних рекомендацій щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». Зокрема, було наголошено на необхідності звернути увагу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на дотримання норм академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності.

Також було вирішено доповнити методичні рекомендації графіком підготовки здобувачами власних магістерських досліджень.