Затвердження нової редакції ОПП "Соціальна робота" й "Соціальна педагогіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти на Вченій раді Університету Грінченка (27.04.2023)

27 квітня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка, яке розпочалося з хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України та жертв збройної агресії російської федерації.

Засідання ВРУ1

Голова Вченої ради, проректор з наукової роботи Наталія Віннікова поінформувала про позитивну динаміку Університету Грінченка у щорічному рейтингу закладів вищої освіти України за даними наукометричної бази Scopus і подякувала академічній спільноті за системну роботу та наукові здобутки.

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи Олексій Жильцов ознайомив із правилами прийому до Університету та Фахового коледжу “Універсум” у 2023 році.

Засідання ВРУ

Завідувач кафедри спорту та фітнесу Вікторія Білецька презентувала звіт про виконання наукової теми кафедри спорту та фітнесу, кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту “Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті”, а завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Валентин Савченко оприлюднив підсумки реалізації наукової теми очолюваної ним кафедри “Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)”. Члени Вченої ради активно долучились до обговорення та наголосили на актуальності і практичній значущості результатів реалізованих досліджень.

Не менш ґрунтовне обговорення викликала доповідь Михайла Вінтоніва, завідувача кафедри української мови, який виніс на розгляд Вченою радою перспективну наукову тему кафедри української мови “Динаміка мовної ситуації в місті Києві: соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний, прагматичний, лінгводидактичний аспекти”. У презентації було наведено результати опитування близько 70 тисяч киян, проведеного за допомогою застосунку “Київ Цифровий”, аналіз яких засвідчив важливість реалізації запропонованого дослідження. Важливо, що наукова тема буде виконуватися і суголосно затвердженій Київрадою Міській Концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023−2025 роки.

Засідання ВРУ2

Скарбничка нових магістерських програм, що будуть реалізуватися в Університеті з нового навчального року, поповнилась освітньо-професійною програмою “Міжнародні медіа та цифрові комунікації”, яку представив завідувач кафедри міжнародної журналістики Віталій Терещук. Актуалізовані до викликів часу нові редакції освітньо-професійних програм для другого (магістерського) рівня вищої освіти “Соціальна робота” і “Соціальна педагогіка” представив Вадим Лютий, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

IMG 3391

На засіданні затверджено Перелік показників та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти “Лідер року – 2023”, нову редакцію Положення про Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс “Народ-герой героїв появляє”, Положення про Педагогічну раду Фахового коледжу “Універсум” і зміни до Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті. Ухвалено рішення щодо присвоєння вченого звання професора співробітникам Університету.

Засідання ВРУ3

З цих та інших питань порядку денного засідання Вченої ради Університету ухвалено відповідні рішення.