Слухання звітів про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень здобувачів ОП «Моніторинг і оцінка соціальних програм» (24.03.23)

24 березня 2023 року відбулося слухання звітів про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

24.03.23 Слухання звітів магістрів МОСП Фото 1

Участь у заході взяли студенти, їхні наукові керівники, гарант освітньої програми – Тетяна ЛЯХ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, яка звернула увагу здобувачів на графік роботи над магістерською роботою та наголосила на необхідності його кореляції з індивідуальним планом роботи над магістерським дослідженням. Здобувачі вищої освіти звітували про виконання індивідуального плану роботи над магістерським дослідження та презентували інструментарій дослідження. Також звітувались про наявність наукової фахової статті та участь у конференції.