Слухання звітів про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень здобувачів ОП «Соціальна робота» (23.03.23)

23 березня 2023 року відбулося слухання звітів про стан готовності теоретичної частини магістерських робіт та презентації програм емпіричних досліджень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Соціальна робота» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

23.03.23 Слухання звітів магістрів СР Фото 1

Участь у заході взяли студенти, їхні наукові керівники, гарант освітньої програми – Вадим ЛЮТИЙ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Здобувачі вищої освіти звітували про виконання індивідуального плану роботи над магістерським дослідження та презентували інструментарій дослідження. Також звітувались про наявність наукової фахової статті та участь у конференції.

23.03.23 Слухання звітів магістрів СР Фото 2

23.03.23 Слухання звітів магістрів СР Фото 3

23.03.23 Слухання звітів магістрів СР Фото 4