Обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня з керівництвом Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (01.03.23)

 1 березня 2023 року відбулась робоча зустріч з Наталією КЛІШЕВИЧ, деканом Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом, Романом ПАВЛЮКОМ, заступником декана з науково-методичної та навчальної роботи, кандидатом педагогічних наук, доцентом, Тетяною ЛЯХ, завідувачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидатом педагогічних наук, доцентом, Вадимом ЛЮТИМ, гарантом освітньої програми «Соціальна робота», кандидатом педагогічних наук, доцентом та Тетяною СПІРІНОЮ, гарантом освітньої програми «Соціальна педагогіка», кандидатом педагогічних наук, доцентом.

01.03.23 Обговорення ОПП Фото 1

Під час робочої зустрічі Вадим ЛЮТИЙ та Тетяна СПІРІНА представили зміни до освітньо-професійних програм «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» та структурно-логічні схеми, презентувавши логіку викладання освітніх компонентів.

Результатом обговорення стало корегування назви освітнього компонента освітньо-професійної програми «Соціальна робота» (замість «Методологія наукових досліджень в галузі соціальної роботи» запропоновано «Методологія досліджень проблем соціальної роботи»), запропоновано освітній компонент «Актуальні питання соціальної роботи» та узгоджено терміни та кількість кредитів на практику здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

01.03.23 Обговорення ОПП Фото 2