Круглий стіл з представниками роботодавців «Обговорення змісту ОП «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти» (13.02.23)

13 лютого 2023 року Вадим ЛЮТИЙ, гарант освітньої програми «Соціальна робота», кандидат педагогічних наук, доцент та Тетяна СПІРІНА, гарант освітньої програми «Соціальна педагогіка», кандидат педагогічних наук, доцент презентували оновлений зміст освітньо-професійних програм 231.00.01 Соціальна робота та 231.00.02 Соціальна педагогіка зі спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти представникам роботодавців від Київського міського центру соціальних служб.

08.02.23 Круглий стіл Фото 1

У роботі круглого столу взяли участь визнані практики, фахівці у галузі соціальної роботи:

Ярослава КОЛОБОВА – директор Київського міського центру соціальних служб, член Ради роботодавців факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Людмила ЧЕРКАШИНА – заступник директора Київського міського центру соціальних служб;

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА – методист Відділу методичного забезпечення соціальної роботи; напрям соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю, магістр соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук.

Ярослава Валеріївна запропонувала ОК «ІКТ у професійній діяльності» додати окремим модулем до ОК «Кількісні та якісні методи соціально-педагогічних досліджень».

Зокрема, під час зустрічі було наголошено на необхідності оновлення освітніх програм, презентовано ключові особливості освітньо-професійних програм «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка», проаналізовано освітні компоненти, які є специфічними для кожної програми.