Круглий стіл зі студентами спеціальності 231 Соціальна робота Київського університету імені Бориса Грінченка (27.02.23)

27 лютого 2023 року у межах діяльності професорсько-викладацького складу кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи над оновленням освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» зі спеціальності 231 Соціальна робота відбувся круглий стіл із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (у форматі відеозустрічі з використанням сервісу Google Meet).

27.02.23 Круглий стіл Фото 1

Тетяна СПІРІНА, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» презентувала здобувачам зміни до освітньої програми «Соціальна педагогіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

27.02.23 Круглий стіл Фото 2

Під час зустрічі обговорено структуру і зміст навчальних дисциплін, особливості практики, компетентності та програмні результати навчання.

Зокрема, наші студенти внесли такі пропозиції:

1. додати навчальну дисципліну, яка забезпечила б оптимальні умови для навчання студентів, що не мають відповідної базової освіти;

2. збільшити кількість кредитів на практику;

3. додати вибірковий блок або дисципліну «Організація соціальної роботи на рівні громади».

27.02.23 Круглий стіл Фото 3

Дякуємо нашим шановним здобувачам за готовність до співпраці, щирість та сміливість у вираженні власних коментарів і пропозицій щодо удосконалення освітньої програми «Соціальна педагогіка» зі спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

27.02.23 Круглий стіл Фото 4

27.02.23 Круглий стіл Фото 5