Організаційно-методична зустріч щодо наповнення Портфоліо студента (13.03.23)

13 березня 2023 року відбувалася організаційно-методична зустріч Олени ФАЙДЮК, завідувачки кабінетом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітніх програм «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» щодо створення та наповнення Портфоліо студента.

13.03.23 Організаційно методична зустріч Фото 1

Олена ФАЙДЮК наголосила, що Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення діяльності і професійного розвитку за певний проміжок часу.

13.03.23 Організаційно методична зустріч Фото 2

Також, Тетяна СПІРІНА, кандидатка педагогічних наук, доцентка, гарантка освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» зазначила, що Портфоліо дозволяє розробити індивідуальну траєкторію навчання для кожного здобувача вищої освіти, чітко визначивши та врахувавши індивідуальні особливості, його здібності, інтереси, нахили та потреби.

13.03.23 Організаційно методична зустріч Фото 3

13.03.23 Організаційно методична зустріч Фото 4