Оновлення змісту освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка зі спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти на засіданні кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (03.03.23)

3 березня 2023 року відбулось засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (у форматі онлайн-зустрічі з використанням сервісу Zoom), на якому відбулося обговорення змін до змісту освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

03.03.23 Оновлення освітньо професійної програми Фото 1

На засіданні кафедри кандидат педагогічних наук Тетяна СПІРІНА (гарант освітньої програми) презентувала зміни до освітньо-професійної програми, які зумовлено низкою чинників, серед яких:

- максимальне врахування в ОПП сучасних тенденцій розвитку спеціальності,  потреб ринку праці та суспільних умов,

- створення оптимальних умов для навчання на ОПП спеціальності «Соціальна робота» студентів, що не мають відповідної базової освіти,

- необхідність синхронізувати вивчення дисциплін, що формують базові професійні компетентності, на різних освітніх програмах однієї спеціальності, зберігши при цьому особливості програм,

- необхідність уточнення та доповнення переліку фахових компетентностей та програмних результатів навчання, що відображають унікальність освітніх програм.

Тетяна СПІРІНА, гарант програми уточнила, що саме було оновлено у змісті освітньої програми:

  • уточнено мету освітньо-професійної програми;
  • уточнено та введено нові професійні компетентності та програмні результати навчання;
  • введено до обов’язкової частини освітніх компонентів, спрямованих на вивчення сучасних тенденцій розвитку спеціальності та поглиблене формування дослідницьких та управлінських компетентностей, здатності до роботи в умовах міждисциплінарної команди;
  • уточнено зміст окремих освітніх компонентів програми;
  • синхронізовано викладання дисциплін, що формують базові професійні компетентності та практик в різних освітніх програмах;
  • введено альтернативні вибіркові блоки, спільні для всіх ОПП.

03.03.23 Оновлення освітньо професійної програми Фото 2

Також на засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи було запрошено: Галину СКІПАЛЬСЬКУ, виконавчу директорку «Української фундації громадського здоров’я», директорку представництва HealthRight International в Україні, Голову Ради роботодавців факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, здобувачку третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; Тетяну БАСЮК, виконавчу директорку Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей»; Ксенію УМАНСЬКУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Мальвіну КОСЬМІНУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Ірину НОХРІНУ, випускницю спеціальності 231 Соціальна робота; Руслана ГОРЧИНСЬКОГО, випускника спеціальності 231 Соціальна робота, які взяли участь в обговоренні змін до освітньо-професійної програми Соціальна педагогіка спеціальності 231 Соціальна робота.

03.03.23 Оновлення освітньо професійної програми Фото 3

Тетяна Петрівна зазначила, що професорсько-викладацький склад кафедри разом з експертами, які будуть викладати гостьові лекції, здатен у повній мірі забезпечити якісне навчання за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» та відпрацювання необхідних компетентностей у межах практичної діяльності.