Засідання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи про затвердження тем магістерських досліджень здобувачам 1 року навчання спеціальності «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти та призначення наукових керівників (18.10.22